Salangen-Nyheter

Se møte i Fellesnemnda Senja 2020:

Høring og offentlig ettersyn

FINNSNES: Se opptak av direktesendingen fra det siste møtet i Fellesnemnda Senja 2020. I dette møtet ble blant annet høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020-2032 tatt opp.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

...