Salangen-Nyheter

Ordfører og Astafjord Utvikling:

Hyggelig befaringsrunde

- Jeg synes det er veldig positivt at de gjør en slik befaringsrunde, sier daglig leder ved Sport1 Sjøvegan, Brita Sagerup. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

SJØVEGAN: Ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo er nå ute på en befaringsrunde hos bedriftene i kommunen sammen med Astafjord Utvikling. Første stopp var Sport1 på Sjøvegan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo har sammen med Astafjord Utvikling tatt initiativet å dra ut i kommunen på en befaringsrunde til de lokale bedriftene. - Vi ønsker å holde et godt sammarbeid mellom frivillige, næringslivet og kommunen, sier ordføreren. I løpet av våren skal Prestbakmo sammen med representanter fra Astafjord Utvikling besøke ti bedrifter i kommunen hvor de vil diskutere situasjonen og hvilken muligheter og utfordringer den enkelte bedrift har, og deretter komme frem til hvordan det kan legges til rette for videre utvikling.

Ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo ønsker det skal være et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Mål om å være en god tilrettelegger

Prestbakmo ønsker gjennom å gjøre disse befaringsrundene å få en bedre oversikt over de ulike enkeltbedriftenes situasjon slik at Salangen kommune kan være en så god tilrettelegger som mulig. - Vi ønsker å komme i kontakt med så mange bedrifter som mulig i kommunen for å danne et nærmere samarbeid gjennom møte med oss, og for å kunne gi eventuell veiledning og oppfølgning, sier Prestbakmo.

- Lærerikt med slike befaringer

I følge Bjørn Nordmo i Astafjord Utvikling er det mellom femti og seksti bedrifter i Salangen kommune, de håper at flest mulig bedrifter tar kontakt for å etablere en slik befaring. - Dette er et uformelt møte hvor vi ønsker å ha en dialog med de enkelte bedriftene for å finne ut hva bedriftene er opptatt av, hvilke spørsmål de måtte ha, og å få tilbakemeldinger og å lære mer om bedriftene. I dag har vi lært kjempemye om Sport1, sier han fornøyd.

Første befaring er unnagjort. f.v.: Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, daglig leder ved Sport1 Sjøvegan, Brita Sagerup, Bjørn Nordmo og Ingrid Helene Frantzen fra Astafjord Utvikling. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

- De gjør en veldig god jobb

Daglig leder ved Sport1 Sjøvegan, Brita Sagerup synes det er veldig positivt at de kommer ut på en slik befaring hvor bedrift og kommunen kan sette seg ned for en hyggelig samtale og å lufte hverandre sine idéer og synspunkter. - Jeg synes det er en veldig viktig jobb de gjør med at de kommer ut for å prate med bedriftene for å ta opp saker og drøfte arbiedet, det er positivt for utviklingen av både bedriften og det lokale næringslivet, mener Brita Sagerup.