Annonse
Salangen-Nyheter

Ikke mye futt i pengebingen til FUTT!

I pengekrise

Nettavisen har tidligere skrevet om FUTT, møtestedet for de som er eller har vært rusmisbrukere i Salangen. Nå kan de tvinges ut av lokalene de leier på grunn av manglende pengestøtte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Da nettavisen i midten av september besøkte FUTT, fikk vi omvisning i de trivelige lokalene de leier i Kongsveien på Sjøvegan. Der var pent innredede rom, velegnet til møteplass, samtaler og sosialt samvær for de som trenger dette stedet. FUTT står for "Før Under og Etter", et rusprosjekt som favner de som er eller har vært rusavhengige, eller de som står i fare for å bli det. Prosjektleder Ellen Nilsen (NAV Salangen) forteller at de hadde fått offentlige midler til drift ut år 2010. Men at det nå spøker for videre drift i de samme lokalitetene.


Kommunal begeistring -

 men ingen penger

- Vi har velvilje fra kommunen for det vi driver med, men det følger ikke penger med inn i år 2011, sier Nilsen. - Vi har søkt om midler, men har lite håp om å få mer. Vi søker også Troms fylke om støtte, men der er det vel heller ikke noe å hente,sier hun og legger til at de så gjerne ønsker å leie de samme lokalene videre framover. Men tilføyer at husleie og driftsutgifter må dekkes inn og det har de ikke penger til etter jul. - Vi holdt tidligere til i kommunehuset og det var for så vidt en grei ordning det også. Men det er noe annet med å ha et eget sted å være, sånn som her. Vi har jo på sikt tenkt at stedet skal bli selvdrevet av inntekter brukerne skaffer på ulike måter, altså et brukerskapt prosjekt. Men slik det ser ut nå så må vi flytte ut av disse lokalene og tilbake til kommmunehuset fra årsskiftet. Vi prøver så godt vi kan å søke på driftsmidler utover høsten, så får vi se hva som skjer og ta det som kommer, avslutter Nilsen.

Annonse