Salangen-Nyheter

HERO Norge AS overtar mottaksdriften

Er nå sikret videre drift

Det blir videre mottaksdrift på Sandbergan på Sjøvegan. Nå overtar HERO Norge AS driften.

Mandag denne uka tildelte UDI HERO Norge AS kontrakt på drift av mottak for enslige mindreårige på Sjøvegan fra 1.juli 2022. Dette innebærer at Salangen kommune avvikler drift av mottak for enslige mindreårige fra 30. juni 2022.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

- Dagens ansatte på Mottaket vil tilbys videre arbeid i HERO AS eller Salangen kommune i henhold til inngåtte arbeidsavtaler. Prinsipper for virksomhetsoverdragelse legges til grunn, skriver kommunen i en pressemelding.

6-årig avtale

Avtalen mellom HERO Norge AS og UDI er på 6 år med opsjon på ytterligere 2+2 år. Kontrakten er på 35 plasser med opsjon på ytterligere 15 plasser. Mottaket planlegges driftet med omlag 16 årsverk. Dette er en liten økning i antall plasser og ansatte fra kommunens kontrakt.

- Drift av mottak for enslige mindreårige betyr mye for Salangen samfunnet. Positive ringvirkninger er blant annet flere arbeidsplasser på mottak, videregående skole, helsetjenester og næringsliv. I tillegg er det positivt for lag og foreninger og lokalsamfunnet for øvrig, sier Salangen kommune i pressemeldingen.

EM- mottaket vil driftes i eksisterende mottakslokaler, som HERO Norge AS leier fra Salangen kommune.

- Salangen kommune ønsker HERO Norge AS velkommen som driftsoperatør for mottak i Salangen, og ser frem til ett godt samarbeid. Vi setter pris på tilliten som HERO Norge AS og UDI viser Salangen kommune og lokalsamfunnet ved å satse på videre drift av mottak på Sjøvegan, går det frem av pressemeldingen.