Salangen-Nyheter

Ønsker mer landbruksareal i kommunen:

Øremerkede midler for nydyrking

– Vi håper dette gjør at flere planlegger nydyrking framover, sier ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo (innerfelt).

SJØVEGAN: Salangen kommune har i flere år tilbudt støtte til nydyrking, men få personer har benyttet seg av tilbudet. Nå gjør de nytt tiltak i håp om økt nydyrking av landbruksarealer i kommunen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Selv om det her i Salangen har vært mulig å søke om midler til nydyrking i flere år, så er det allikevel få som har benyttet seg av dette tilbudet. Derfor har kommunestyret fylt på kommunalt næringsfond med midler fra Havbruksfondet, en sum som er øremerket støtte til nydyrking. I tillegg har næringsutvalget, som består av formannskapet, to representanter fra Salangen Næringsforening og en representant fra landbruksnæringa, utarbeidet kriterier for tilskudd til nydyrking. Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo forteller til nettavisen at dette er grep som de håper skal føre til flere søknader og mer nydyrking.

Håper flere vil nydyrke

Fristen for de som ønsker å søke om støtte til nydyrking er satt til 31. januar, og og utbetaling av tilskudd forutsetter godkjenning av tiltaket fra landbruksmyndighetene. At det skal være tilstrekkelig med tid til å godkjenne om det er muligheter for å gjennomføre nydyrking på arealet det søkes om. – Vi håper dette gjør at flere planlegger nydyrking framover, sier Prestbakmo i intervju med nettavisen.

På kommunens nettsider ligger søknad om

tilskudd for nydyrking

.