Salangen-Nyheter

Listeforslag til årets kommunestyrevalg:

Kvinnesterkt i Salangen

Valglister lagt ut til offentlig ettersyn FOTO: ALEKSANDER WALØR

SJØVEGAN: Fire av fem toppkandidater til kommunevalget 2019 er kvinner. Samlet har 81 personer i Salangen sagt seg villig til å være folkets tjenere de neste fire årene, og fire av de fem listene stiller med kvinner på topp.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

1.april kl 12 utgikk fristen for å levere inn forslag til valglister for kommunestyrevalget til høsten. På kommunehuset på Sjøvegan ligger fem valglister til offentlig ettersyn.

Nå som listeforslagene er kommet inn vil arbeidet for det kommunale valgstyret starte. Deres oppgave er å se til at listeforslaget oppfyller Valglovens krav og melding sendes ut til kandidatene som informerer dem om at de er oppført på valgliste og hvilke fritaksgrunner som kan innvilges.

Kvinner i Salangen viser vei

I Salangen stiller Senterpartiet med Sigrun Wiggen Prestbakmo på topp, Arbeiderpartiet stiller med Ingrid Helene Frantzen, Sosialistisk Venstreparti har Eli Helene Johanessen på topp og Kristelig Folkeparti stiller med Anne Vestermo Nesje som toppkandidat. Terje Bertheussen som topper Høyres valgliste er den eneste hanen i kurven blant toppkandidatene til kommunestyrevalget i Salangen.