Salangen-Nyheter

Fylkeskommunen gir 860 000 kroner:

Satses på droneprosjekt

Prosjektleder for Arena Elvenes, Bjørn Nordmo er svært takknemlig for at Troms fylkeskommune viser en slik tiltro på prosjektet Arena Elvenes.

ELVENES: Salangen kommune som har driftsansvaret for Arena Elvenes har fått bevilget 860 000 kroner til forprosjekt for Arena Elvenes.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Det er nå blitt bevilget 860 000 kroner til Forprosjekt - Dronesenter Arena Elvenes. Formålet med forprosjektet er å utbedre mulighetene for droneaktivitet på Elvenes, og prosjektleder Bjørn Nordmo forteller at han er veldig takknemmelig overfor Troms fylkeskommune som har vist tro på prosjektet. – Droner er noe som har kommet for å bli og det ligger mange muligheter med droner i forbindelse med forskning og arbeid. Det er dette som vi skal se nærmere på. Vi vil også jobbe opp mot samarbeidspartnere i hele Nord-Norge, slik at vi best mulig kan posisjonere oss både nasjonalt og internasjonalt, forteller prosjektleder for Arena Elvenes, Bjørn Nordmo.

Les også:

UiT på droneflyving i Salangen: -Elvenes er helt ideelt​

Har ansvaret

Det er Salangen kommune som er prosjekteier og prosjektleder vil være Bjørn Nordmo i Astafjord Utvikling AS. Sistnevnte selskap eies av Salangen kommune og har ansvaret for å drifte Elvenes. Hovedmålet med prosjektet er å avklare mulighetsrommet for at «Dronesenter Arena Elvenes» skal bli et foretrukket klasserom i forbindelse med droneoperasjoner i arktiske strøk. Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen ser potensialet for forskning-, utdanningsmiljø og næringsliv på den nedlagte millitærleiren.- Arena Elvenes har en spennende infrastruktur og dette forprosjektet kan potensielt skape et grunnlag for fremtidig dronevirksomhet på Elvenes i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljø og næringsliv. Formalisert samarbeid med ulike kompetansemiljø er nøkkelen for å lykkes i dette arbeidet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).