Salangen-Nyheter

Fra Salangen kommunestyre:

Nyvoll søker permisjon

For kommunestyremøte i Salangen kommune har Sveinung Nyvoll (Ap) søkt om permisjon fra offentlige verv. I saksdokumentene opplyses det om at grunnlaget er at han skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner.

SJØVEGAN: For kommunestyremøte i Salangen kommune har Sveinung Nyvoll (Ap) søkt om permisjon fra offentlige verv. I saksdokumentene opplyses det om at grunnlaget er at han skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I saksdokumentene for det kommende kommunestyremøte i Salangen den 17. desember kommer det frem at Arbeiderparti- politiker Sveinung Nyvoll søker om permisjon fra og med 15. november i år og frem til den 15. september i 2019. Grunnlaget for at Nyvoll søker permisjon skal være at han skal tjenestegjøre i internasjonale opperasjoner. Ordførerens vurderinger som er oppgitt i saksdokumentene opplyses det blant annet at beordring til utenlandstjeneste er å betrakte som grunnlag for permisjon, og at i permisjonsperioden innkalles vararepresentant i henhold til kommunestyret og formannskapets møter.