Salangen-Nyheter

Et nødvendig tiltak mener fylkesråd:

Ny bru til 9,4 millioner

Den nye brua får en totallengde på 21 meter og en kjørebredde på 7,5 meter. I tillegg til bur skal det også anlegges ny vei på begge sider av den nye brua. FOTO: TROMS FYLKESKOMMUNE

SELJESKOGEN: Det er nå avklart at det skal bygges ny bru over Skårvikelva ved fylkesvei 155 Seljeskogveien i Salangen kommune. Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo mener dette er et nødvendig tiltak.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Den gamle, smale brua over Skårvikelva ved F.v. 155 Seljeskogveien vil snart bli utskiftet. I en pressemelding utsendt fra Troms fylke har fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo uttalt at tross de stramme økonomiske rammene Troms fylkeskommune har, er det bra at det likevel er mulig å prioritere noen nødvendige tiltak som dette.

Kontrakt på 9,4 mill.

Den nye brua får en totallengde på 21 meter og en kjørebredde på 7,5 meter. I tillegg til bur skal det også anlegges ny vei på begge sider av den nye brua. I pressemeldingen opplyses det at det kommer ny vei fra 70 meter før brua til 110 meter overfor brua. Hovedentreprenøren for arbeidet er HAK AS fra Alta, og kontrakten er på 9,4 millioner kroner eks. mva. Underentreprenør er Rognmo Graveservice AS fra Målselv kommune.