Salangen-Nyheter

Salangen Høyre:

Vil ha kaidrift på anbud

Båten M/s Scanfjord var på besøk ved kaia på Salangsverket tidligere. FOTO: ARKIV

SJØVEGAN: Salangen Høyre ønsker og få driften av kaien på Salangsverket ut på anbud. - Vi ser en positiv næringsutvikling i området Salangsverket næringspark, ved etablering av blant annet nye bedrifter, sier Høyres Terje Bertheussen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Gruppeleder Terje Berthussen i Salangen Høyre ser positivt på næringsutvikling i området Salangsverket næringspark, ved etablering av bl.a nye bedrifter. I denne forbindelse vil de ha bruk av kaien på Salangsverket som en viktig rolle i akkurat dette.Muligheter

Det borgerlige partiet ønsker å se på mulighetene med en annen organisering av drifta av kaien. - Etter det Høyre forstår er driften, allså utleien av kaien lagt under NASA, og vi har fått en forståelse for at NASA's kostnader balanserer med utgiftene, sier Terje Bertheussen. Inntekter ligger i dag i størrelsesorden kr 50.000,- per år. Kommunen har i tillegg en kostnad på strøm. - Vi i Salangen Høyre ønsker at drifta av kaien settes ut på anbud, sier gruppeleder Bertheussen. Partiet kan tenke seg at et system hvor en privat næringsaktør leier kaien av Salangen kommune, hvorpå de da fritt kan benytte kaien til sin virksomhet. Det settes som krav i en avtale at allemannsretten til kaien består. - Leietager er ansvarlig for inndrivelse av kaileie/havneavgift i avtaleperioden etter utarbeidet regulativ, sier Terje Bertheussen i sitt forslag.Økonomisk gevinst

Terje Bertheussen i Salangen Høyre tror på at en lokal næringsaktør vil ha større muligheter og ha motivasjoner for å skape mer aktivitet på kaien på Salangsverket, da dette vil generere inntekter til eget selskap. Salangen kommune vil på kort sikt oppnå en liten økonomisk gevinst i ren kaileie, men om dette blir en suksess vil muligheten for større inntekter komme senere. - Vi ser for oss utleie av kaien på Salangsverket til en sum tilsvarende dagens inntekter, altså ca kr 50.000,-. Dette vil være nye inntekter. Kommunen vil i tillegg ikke ha ansvar for strømkostnader, som vil være en ytterligere besparelse. Selv om vi leier ut kaien gratis vil kommunen spare på det da vi likevel slipper strømkostnadene, avslutter Terje Bertheussen. I dag fra klokken 12.00 avholdes det kommunestyremøte i Salangen. Møtet kan du følge direkte hos oss på web-tv.