Salangen-Nyheter

BUFDIR- tilskudd bringer mye glede:

Nå er det mulig å søke

Tiltakskonsulent ved Astafjord barnevernstjeneste Hilde Løvberg ønsker å opplyse om at for fjerde året på rad åpner igjen Salangen kommune for å søke om midler fra Nasjonal Tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018 fra BUFDIR. Søknadsfristen er 8. desember. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

SJØVEGAN: Det er nå mulig igjen å søke om støtte fra Nasjonal Tilskuddsordning mot barnefattigdom fra BUFDIR. Både offentlige instanser, private og forskjellige organisasjoner kan søke dette tilskuddet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Tiltakskonsulent ved Astafjord barnevernstjeneste, Hilde Løvberg går nå ut og oppfordrer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner om at det nå er mulig å søke på midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (BUFDIR) på"Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" For det kommende året 2018 er det satt av 224 millioner til formålet, og det blir  fjerde året Salangen kommune åpner for å søke til BUFDIR på  Nasjonal  tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskuddet har som mål  å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge og tiltaket er rettet mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Søknadsfristen er 8. desember. Er det noen som har spørsmål i forhold til  å søke eller andre spørsmåler det bare å ta kontakt med Hilde Løvberg ved Astafjord Barnevern.

En av aktivitetene tilskuddsordningen brukes til er å ta barn og ungdom med ut på fisketur i båt. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN.

Tilskuddet gjorde det mulig

Løvberg forteller at prosjektmidlene Salangen kommune har fått i 2014,2015,2016 og 2017 fra BUFDIR " nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" har gitt mye positivitet og spennende aktiviteter til barn og unge i kommunen. - I 2014 benyttet vi de mottatte midlene til å opprette utstyrsbanken, noe som er blitt flittig brukt av veldig mange. I de tre siste årene har vi arrangert flere turer og aktiviteter for barn og ungdom med familie gratis. Da vil jeg nevneat det har vært gjennomført åpen gård, familiesvømming ved Polarbadet, tur til Polar Park, tur til Senjatrollet, hip-hop kurs, teaterkurs, matkurs, tur til Steilia og ridning. Det har vært stor interesse for alle aktivitetene og vi har fått masse positive tilbakemeldinger fra de som har deltatt på turene og aktivitetene.

For spørsmål kan man henvende seg til tiltakskonsulent Hilde Løvberg, enten via mail: hilde.lovberg@salangen.kommune.no, eller telefon: 902 50 805.

For videre info og veileder

KLIKK HER.