Salangen-Nyheter

Menigheten med kirkegårdsdugnad i går

Flinke skoleungdommer!

Flinke elever i 8.klasse ved Salangen skole deltok i dugnaden på kirkegården på Sjøvegan i går. Det gjorde at de rakk over et større område enn tidligere.

Elevene i 8.klasse ved Salangen skole tok et skikkelig tak for Salangen menighet og kirkegården på Sjøvegan i går, da det var arrangert dugnad. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Flere andre frivillige i menigheten stilte opp med rive og trillebåre for å kunne få bort kvister og gammelt lauv, slik at kirkegården blir et like fint som tidligere år.

Det ble også grillet pølser i pausen på dugnaden.

- Vi er så takknemlige for all god hjelp vi får. I år rakk vi over et mye større område enn tidligere år, siden det var så mange på dugnad, sier kirkeverge Tonje Østvik til nettavisen.

Neste

onsdag 8.juni kl. 17.00

 er det ny dugnad, men da er det på Elvenes kirkegård i Øvre Salangen.

Salangen kirke ligger badet i sol etter dugnaden tirsdagen. Onsdag 8.juni er det dugnad på Elvenes kirkegård i Øvre Salangen.

Salangen kirke ligger badet i sol etter dugnaden tirsdagen. Onsdag 8.juni er det dugnad på Elvenes kirkegård i Øvre Salangen.