Salangen-Nyheter

Hvem fortjener kulturprisen 2019?:

Søker verdige kandidater!

Kultursjef i Salangen kommune, Kurt Jan Kvernmo. Nå søker de etter verdige kandidater for årets kulturpriser. Fristen er satt til 10. mai. ARKIVFOTO

SJØVEGAN: Salangen kommune etterlyser nå kandidater til årets kulturpris. Kommunen deler i 2019 ut to kulturpriser, en "ordinær" kulturpris og en "ungdommens" kulturpris.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Begge prisene består av ett diplom, en pengegave og et prissymbol. Prisen vil bli delt ut under premieutdelingen for Millionfisken på Lundkaia søndag 7. Juli før premieutdelingen. Nå oppfordrer kultursjefen innbyggerne å sende inn begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpris for 2019. Forslagene må være kommet inn til kommunen innen 10.mai. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan nomineres og i kommunens statutter kan man lese hvilke kriterier som må være oppfylt.

I statuttene til den ordinære kulturprisen heter det: 

”Aktuelle kandidater til prisen kan være, enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Salangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad "

I statuttene til ungdommens kulturpris heter det: 

” Aktuelle kandidater til prisen kan være ungdom mellom 13 og 25 år eller grupper, lag og foreninger som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats på det aktive og/ eller det administrative plan i Salangen kommune. Aktuelle kandidater er også de ungdommene som på verdig måte har representert kommunen utad "

Begrunnede forslag kan enten sendes på mail til: postmottak@salangen.kommune.no eller via ordinær post til: 

Salangen kommune

Postboks 77

9350 SJØVEGAN