Salangen-Nyheter

Hvem fortjener Coop Nords kulturpris 2017:

Søker pris-kandidater

Prisen kan gis til unge enkeltpersoner eller til grupper som innen sitt område har vist spesielle ferdigheter eller spesiell kulturell innsats. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Coop Nord søker kandidater til kulturpris. Prisen er på 50 000 kroner og et diplom og tildeles en verdig kulturkandidat innenfor Coop Nords virksomhetsområde.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Det er i hovedsak å fremme unge og lovende kulturtalenter som er formålet med Coop Nords kulturpris, i tillegg til å styrke kulturvirksomheten i Coop Nords virksomhetsområde. Det er Coop Nords styre som avgjør hvem som går av med prisen ut i fra innstilling fra en jury på 6 representanter valgt av styret, og juryen kan innhente faglige uttalelser på områder hvor de selv har manglende kompetanse. Fristen for å sende inn forslag til kulturprisen er satt til 15. oktober. Alle medlemmer av Coop Nord, årsmøtet, styret, ansatte og øvrig valgte kan komme med forslag på kandiater. Forslaget må være begrunnet.

Forslag sendes på epost til marit.hemmingsen@coop.no