Salangen-Nyheter

Norske kveners forbund:

Vil endre opplæringsloven

Leder for Norske kveners forbund ser et økende behov for å styrke det kvenske språk. FOTO: ESKILD JOHANSEN.

ALTA/SJØVEGAN: Norske kveners forbund ønsker nå å endre opplæringsloven slik at det skal bli en rett for et kvensk språktilbud i skolen. - Det er et økende behov for å styrke det kvenske språket, sier leder Hilja Huru.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Kvenske barn har ingen rett til å få opplæring i kvensk språkundervisning, dette er noe Norske kveners forbund ønsker å endre på. Leder i Norske kveners forbund, Hilja Huru forteller at de har rett til finsk språkundervisning, men kvensk språk blir igjen nedprioritert. - Det er et økende behov for å styrke det kvenske språket, og vi løfter nå frem forslag om å endre opplæringsloven slik at det også skal bli en rett til kvensk språkundervisning i skolen.

Legger ikke sjul på utfordringene

Det er selvfølgelig utfordringer med å få kvensk språk integrert i skolen, for det første må det legges til rette med nok kvenske lærere, noe Hilja ikke legger skjul på. - Det er en av utfordringene vi står ovenfor, det er et behov for utdanning av lærere i kvensk som det må gjøres en satsing på kvensk kompetanse og kan undervise i kvensk språkundervisning. De som tar kvensk utdanning i dag er svært ettertraktet, forteller Huru til nettavisen.

Finnes allerede kvensk

Det er allerede satt i gang kvenskspråklige tiltak noen steder, og Hilja trekker frem Porsanger, hvor barnehagebarna har kvensk undervisning noen timer i uken. - Dette har ringvirkninger i hele lokalsamfunnet, og foreldrene går også på kvensk kurs. Om disse barna vil få samme tilbudet når de begynner på skole vil de kunne bli tospråklige, og etter hvert kunne snakke både kvensk og norsk flytende, avslutter leder ved Norske kveners forbund, Hilja Huru.