Salangen-Nyheter

Årsmøte i KrF:

Fokus på familieverdier

Torsdag er det årsmøte for Salangen kristelig folkeparti.

Torsdag er det årsmøte for Salangen kristelig folkeparti.

SJØVEGAN: I dag 26. januar er det årsmøte for Salangen kristelig folkeparti på Huset mot havet. Der skal det blant annet velges nytt styre og gjennomgås både regnskap, reglement og årsmeldinger.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Årsmøtet skal i hovedsak omhandle de ordinære punktene, blant annet skal de ha gjennomgang av årsmeldinger og regnskap, og å gå i gjennom lover og reglement for det lokale KrF styret. Det skal som vanlig også velges ut nye styremedlemmer.

Fokuserer på familieverdier

Salangen KrF har i hovedsak mål om å gjøre Salangen til den beste kommunen å vokse opp i, det fokuseres i stor grad på familieverdier, valgfrihet i forhold til barnehage, og et tilbud om kontantstøtte til foreldre som ønsker å være hjemmeværende. I tillegg har de jobbet for å prøve å etablere en grønn lomme. - En grønn lomme er et parkområde hvor det kan settes opp lekeområde og hvor både barn, voksne og eldre kan møtes for sosialt samvær, sier leder i Salangen KrF, Tor Magnus Østvik.

Satser på offensiv næringsutvikling

Østvik mener at det burde satses på offensiv næringsutvikling i kommunen, dette er fordi at det er viktig for lokalsamfunnet i Salangen. - Vi kan ikke bare prioritere den offentlig næringen, men heller fremheve privat næringsutvikling, det vil skape verdier, mener lederen i Salangen Kristelig folkeparti.

Annonse