Salangen-Nyheter

Alle norske kirker:

Ringer for Syria og Irak

Grete Glemmestad nevner til nettavisen at hun kjenner flere kristne på asylmottaket som kommer i fra Syria og Irak, og som forteller henne om de forferdelige opplevelsene de har hatt i hjemlandet sitt. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

Grete Glemmestad nevner til nettavisen at hun kjenner flere kristne på asylmottaket som kommer i fra Syria og Irak, og som forteller henne om de forferdelige opplevelsene de har hatt i hjemlandet sitt. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: I morgen søndag vil Salangen kirke ringe med kirkeklokkene i ett kvarter mellom 13.00 til 13.15 for å be og sende gode tanker for de som lider i Syria og Irak.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Alle kirker i Norge har fått oppfordring fra Bispemøtet og Kirkerådet om å ringe med kirkeklokkene i solidaritet med Syrias og Iraks lidende folk. Sogneprest Grete Glemmestad i Salangen vil i gudstjenesten på førstkommende søndag be for situasjonen i disse to landende og for folket som lider. - Om det er noen som skulle undre om hvorfor vi ringer med krikeklokkene i etterkant av gudstjenesten så er det for at vi ønsker å sende gode tanker og be for de som lider i Syria og Irak, forklarer Glemmestad til nettavisen.

Startet i Finland

Det hele startet i forrige uke i en kirke i Finland som medførte at flere kirker ble med, ringingen har nå spredt seg til flere land og i følge Kirkenes verdensråd er nå 450 kirker på fire kontinenter med. Det er sjeldent at norske kirker bruker kirkeklokkene utenom gudstjenester og kirkelige handlinger, men Bispemøtet og Kirkerådet kan i spesielle situasjoner anmode om dette. 

Klokkeringen vil vare i ett kvarter fra kl.13.00 til 13.15.

Annonse