Salangen-Nyheter

Infomøte vedrørende tippemidler:

Informasjon om midler

Erling Hansen i Lavangen skal delta på spillemøtet på Fjellkysten 13.september. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Erling Hansen i Lavangen skal delta på spillemøtet på Fjellkysten 13.september. FOTO: JON HENRIK LARSEN

TENEVOLL: I løpet av september blir det avholdt flere informasjonsmøter rundt om i fylket, i forbindelse med tilskudd av tippemidler fra fylkeskommunen. Tirsdag 13.september kommer de til Fjellkysten i Lavangen. Rådmann i Lavangen, Erling Hansen (bildet) skal delta på møtet.

Publisert:

Annonse
Annonse

Tirsdag 13.september blir det avholdt informasjonsmøte på Fjellkysten i Lavangen, vedrørende tilskudd av spillemidler til bygging av annlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2012. Møtene er i regi av Troms Fylkeskommune, som er ansvarlig for utdelingen av tippemidlene på vegne av kulturdepartementet. Hvert av møtene holdes to ganger på hvert sted. Først kl 12.30-15.00 og deretter på ettermiddagen kl 18.00-21.00. Det første møtet er forbeholdt ansatte i kommuner, skoler og andre offentlige- og private institusjoner, mens møtene på kveldstid er forbeholdt lag, foreninger og andre frivillige organisasjoner.


Informasjon

Fylkeskommunen inviterer alle aktuelle søkere til disse midlene til en av 16 møter som holdes rundt om i fylket.

Alle som kommer vil få informasjon om de generelle bestemmelsene om tildeling av spillemidler og hvordan de kan søke, heter det i infobrevet som er sendt ut av fylkeskommunen.


Lavangen

For Lavangens del er det snakk om at både rådmannen og kultursjefen skal delta i tillegg til diverse lag og foreninger.- Lavangen kommune har allerede inne søknader om tilskudd i forbindelse med Lauvhallen og videreutviklingen av denne, blant annet til bassenget, sier rådmann i Lavangen kommune, Erling Hansen. Kommunen har i samarbeid med Lavangen idrettsforening fått tilskudd på ca. 6 millioner kroner, og håper de får mer via allerede innsendte søknader. - Vi har totalt, søkt om ca 12. millioner og vi håper at vi i løpet av en 4 års periode vil få innvilget disse pengene, sier rådmannen til nettavisen.