Salangen-Nyheter

Spansdalen Grendeforening:

Vil arrangere helsetreff

Vibeke Larsen, medlem av sametingsrådet applauderer arbeidet med lavterskeltilbudet. FOTO: ARBEIDERPARTIET

SPANSDALEN: I en pressemelding fra Sametinget og Vibeke Larsen (bildet) kommer det frem at sametingsrådet har bevilget kr 36.000,- til lavterskel helsetilbud i Spansalen i Lavangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Spansdal Grendeforening har ytret ønske om å arrangere ukentlige helsetreff for Lavangens samiske befolkning. Det vil bli tilrettelagt for fysisk aktivitet en gang i uken i 40 uker, og det vil bli 9 temadager med helse og sosialfaglige temaforelesere som vil ta for seg ulike helse og sosialfaglige tema.

Har søkt støtte

Prosjektet har knyttet til seg fast fysioterapaut med både samisk og kulturell bakgrunn og det er etablert et samarbeid med kommunelegen. Målsetninga er å bidra til bedre helse og økt livskvalitet gjennom aktivitet og økt kunnskap om helse og aktivitet. Lavangen kommune har bevilget kr 18.000,- til tiltaket, og grendeforeninga har til Troms fylkeskommune søkt om kr 18.000,-.

Sametinget skryter

- Slike lavterskeltilbud for samer har tidligere vist seg å ha positiv effekt på helse og trivsel hos deltakere, og jeg håper mange vil benytte seg av tilbudet, sier Vibeke Larsen, medlem av sametingsrådet. Sametinget ønsker å rose Spansdalen Grendeforening for dens engasjement i den samiske helseproblematikken, og ønsker grendeforeninga lykke til med helsetreffet.