Salangen-Nyheter

Salangen Høyre spør:

- Er dette god sosial politikk?

Terje Bertheussen som representerer Salangen Høyre i kommunestyret, stiller spørsmålstegn med de økende avgifter og gebyrer som kommunen innfører nå. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: På mandag ble det avholdt kommunestyremøte i Salangen kommune. Her ble det vedtatt økning i flere satser på tjenester som barn, unge, eldre og syke må betale mer for fremover. Dette mot stemmer fra Salangen Høyre.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Det nye kommunestyret avholdt sitt første møte mandag den 28. oktober, hvor det ble gjort flere vedtak om økning av tjenester som både barn, eldre og syke må betale mer for i fremtiden. - Dette kan man jo spørre seg om er god sosial politikk fra det rødgrønne styret i Salangen, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, når vi ser at det er økte gebyrer i flere tilfeller, på enn lønn- og prisstigningen. Dette går ut over de svakeste gruppene i Salangen, barn og unge, syke og eldre og frivilligheten, sier kommunestyrerepresentant for Salangen Høyre Terje Bertheussen tiil nettavisen.

Dyrest

I media er det foretatt en rangering av hvilke kommune som er dyrest å bo i.  - Som belyst i media er Salangen kommune blant de dyreste kommunene å bo i, så derfor synes vi det er uheldig at et flertall av kommunestyret, nesten uten debatt vedtar en betydelig økning i mange gebyrer. Dette viser at dagens politiske flertall ikke har noe ønske om å bedre Salangens plassering på denne rangeringen. Det som er et høyst betimelig spørsmål å stille, er hvorfor kommuner i vår umiddelbare nærhet er helt i norgestoppen på denne listen, og hvorfor ikke Salangen klarer dette og er helt i motsatt ende, sier Terje Bertheussen til nettavisen.