Salangen-Nyheter

Rådmannen i Lavangen kommune:

Sier ja takk til nettbrett

Rådmann Erling Hansen i Lavangen sier ja takk til nettbrett til politisk ledelse i Lavangen kommune. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Rådmann Erling Hansen i Lavangen sier ja takk til nettbrett til politisk ledelse i Lavangen kommune. FOTO: JON HENRIK LARSEN

TENNEVOLL: Rådmann Erling Hansen (bildet) i Lavangen kommune ønsker å innføre elektroniske nettbrett til den politiske og administrative ledelse i kommunen.

Publisert:

Annonse
Annonse

Saken skal offisielt behandles i fredagens kommunestyremøte i Lavangen. Det er etter anmodning fra politisk hold at rådmannen nå fremmer saken om elektroniske nettbrett for de folkevalgte. Behovet er stort for dette, også i Lavangen. Allerede har samepolitisk utvalg kommet med klare ønsker om at det snarest blir innkjøpt lesebrett til utvalgets medlemmer og varamedlemmer. Rådmann Erling Hansen forutsetter at nettbrettene skal erstatte politiske saksdokumenter på papir til kommunestyret, noe som igjen vil gi en besparelse for kommunen.


Må gjøres endringer

Rådmann Hansen sier i sitt saksfremlegg at det må gjøres endringer ved kantina på Lavangen skole der kommunestyremøtene holdes. - Det må tas hensyn til behov for flere strømkontakter i kantina som en følge av den endrede bruken av lokalene med nettbrett. Det vil med innføring av nettbrett være mulig for hver enkelt politiske representant i Lavangen kommune å få tilsendt sakspapirer elektronisk på e-post. En papirløs ordning vil på sikt føre til en reduksjon i arbeidsmengden på servicekontoret i Lavangen kommune på 15% pr. år, sier Erling Hansen i sitt saksfremlegg til kommunestyret.

Kommunestyremøtet i Lavangen avholdes fredag fra kl. 10.00. Møtet blir direkteoverført i sin helhet på Salangen-Nyheters WebTV.