Salangen-Nyheter

For mennesker med spesielle behov:

Nå bygges omsorgsboligene

Elementer til de nye omsorgsboligene på Ryet kommer sakte men sikkert på plass. FOTO: ELLY MARIE NERGÅRD

Det ble i et kommunestyremøte i februar 2019 satt i gang et prosjekt for bygging av leiligheter med administrasjonsbygg på Ryet. Kommunen har som mål at bygget skal stå klart til sommeren 2020.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Prosjektet som går under navnet «Nytt bygg til Miljøtjenesten» ble vedtatt på kommunestyremøtet i februar i fjor. Kostnadsrammen på dette prosjektet er på 18,5 millioner kroner.

Entreprenøren på dette prosjektet er Plan Evo AS. Byggeprosjektet har siden februar 2019 vært under behandling og har blitt sendt til forskjellige instanser for vurdering. Blant annet har Fylkesmannen gitt en uttalelse til Husbanken i forbindelse med opptak av lån for å finansiere prosjektet. Denne uttalelsen ble sendt til Husbanken i desember 2019.

— Fylkesmann er kjent med boforholdene rundt nåværende boligmasse i miljøtjenesten Ryet og støtter kommunens behov for tilrettelagte boliger for denne brukergruppen. Prosjektet har en god planløsning i et godt etablert bomiljø, heter det i brevet fra Fylkesmann til Husbanken.

Enhetsleder ved teknisk avdeling i Salangen kommune, Reidar Berg forteller til Salangen-Nyheter at entreprenøren nå er på plass og arbeidet med omsorgsboligene er kommet godt igang, og at fremdriften er i henhold til tidligere oppsatt og godkjent fremdriftsplan. 

Slik er byggetegningene for de nye omsorgsboligene som Salangen kommune skal bygge. 

Kommunens mål er at bygget blir ferdigstillet til sommeren 2021 i henhold til fremdriftsplanen, og så langt er de i rute.

—  Bygget mener han blir en positiv tilvekst for brukerne som skal benytte seg av boligene i det nye bygget.

— Det er absolutt bra for brukerne. Det er tilpasset brukene og de som skal drifte bygget og leilighetene. Det blir en veldig stor kvalitetsendring i forhold til miljøtjenester. Bygningene er til for å ivareta de som har spesielle behov, sier Berg.

Prosjektet har i om lag et år vært under behandling og til diskusjon i de rette instansene, noe som har vært helt nødvendig  for å få et godt resultat mener Berg .

— Det har vært jobbet med prosjektet kontinuerlig. Saken har vært aktiv i noen år. Det har vært viktig å ta seg den nødvendige tiden for å gjøre bygget optimalt i forhold til tomta, beboerne og bygget. Vi har brukt ekstra tid på å passe på at bygget blir optimalt for alle, sier han.

Underveis i prosessen har kommunen vært i kontakt med naboene til tomta der bygget blir reist.

— Vi har hatt en god dialog med naboene og har prøvd å tilpasse bygget slik at det blir minst mulig til sjensanse for de som bor der, sier Berg.