Salangen-Nyheter

Magnar Åmo:

Fortsatt SV- leder

Magnar Åmo ble gjenvalgt som leder for Salangen sosialistiske venstreparti. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Magnar Åmo (bildet) fortsetter som leder for Salangen Sosialistiske Venstreparti (SV). Med seg i styret har han fått noen nye SV- ansikter. I tillegg går partiet ut med en klar bekymring for situasjonen ved Salangen bo- og eldresenter.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Salangen SV har avholdt årsmøte og det nye styret er nå: Leder Magnar Åmo, Styremedlemmer Svein Magne Forsgren, Aasa Utstøl og Nils- Helge Dahlberg. På årsmøtet ble også en årsmøteuttalelse utarbeidet i anledning situasjonen ved Salangen bo- og eldresenter. SV-uttalelsen forteller at Salangen bo- og eldresenter mangler korttidsplasser og avlastningsplasser. Det er kø for å komme på korttidsopphold og avlastning. - Salangen sykehjem mangler rehabiliteringsplasser, bl a til postoperative pasienter og pasienter etter langvarig sykdom eller slag, som vil komme tidligere enn før tilbake til kommunen, sier partiet i sin uttalelse.Sterkt hjelpetrengende

Alle pasientene som nå bor på de 28 rom på sykehjemmet er sterkt hjelpetrengende. Flere pasienter som nå bor i omsorgshybler( Rosestua) trenger en langtidsplass på sykehjemsavdelingen for heldøgns observasjon. Med eldrebølgen vil behovet for sykehjemsplasser øke, skriver partiet i uttalelsen. Partiet mener at Salangen trenger flere plasser for demente. - Etter flere år med nedskjæringer og reduksjon av stillingeshjemler, samt bortfall av aktiviteter for beboerne, er grensen for anstendig omsorg overskredet, går det fram i uttalelsen. Salangen SV stemte mot å redusere antall plasser på sykehjemmet, og vi forsterker vår protest mot dette vedtaket gjennom denne uttalelse.