Salangen-Nyheter

Krever utbedring av veien fra Høylund:

- Nå vil vi ha bedre vei !

Mette Gran Fredriksen står i spissen for underskriftsaksjonen for en bedre vei mellom Høylund og Fjeldstadkrysset. Med seg har hun fått flere naboer i Bekkebotn. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

BEKKEBOTN: Innbyggerne i Bekkebotn vil nå at kommunen ordner veien fra Høylund til Fjeldstadkrysset. Veien er veldig dårlig og trenger sårt en oppgradering.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Den lille bygda Bekkebotn som huser ca. 20 fastboende og som er et yndet utfartsområde i Salangen, for både lokale og langveisfarende, venter nå på tilsvar fra kommunen og håper det snart blir gjort noe med veien deres. Bekkebotn var tidligere ei blomstrende jordbruksbygd, men de siste ti- femten årene har flere og flere lagt ned brukene sine. Nå er det bare ett bruk igjen. Et lyspunkt er da at det bygges igjen, og et hus er under oppføring, så til vinteren flytter 3 stykker til den lille bygda. I tillegg bygges det stadig flere hytter, og oppstillingsplassen for campingvogner utvides også. Nettavisen møtte syv av de fastboende, og vi fikk høre om veien deres og de problemene de opplever daglig. St.hans aften startet Mette Gran Fredriksen en underskriftskampanje som til nå har medført i vel 100 underskrifter.

Her er Fjeldstadkrysset som skiller de to veiene ned til Sjøvegan. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

Veien

Veien over Høgda sto ferdig for ca. 80 år siden og for 15-20 år siden ble den nedgradert fra fylkesvei til kommunal vei. Etter det har det vært et ønske fra kommunen om å stenge veien, da de mente at bygda kunne benytte veien om Åmo og Skårvika. Men, på grunn av at det ennå bodde folk i Flåget frem til vinteren 2010 så måtte veien holdes åpen. - Nå som det ikke lenger er fastboende i Flåget, frykter vi at kommunen vil stenge veien, men hvem stenger en vei i 2011, spør Mette Gran Fredriksen seg. Veien er bare delvis reparert, men det mangler ennå en bit på vel 3 kilometer som det ikke er gjort noe med. - Veien er så hullete at bilene ikke holder mer en et par år før de må byttes ut eller omstendig repareres, sier beboer i grenda, Mona Henneman.Ras og flom

Innbyggerne i Bekkebotn sier de har fått beskjed fra kommunen om at veien om Åmo og Skårvika kan benyttes som hovedvei, men at de ikke er helt trygg på den. - Det har tidligere gått ras her og hva om det skjer igjen? Da blir vi helt isolerte, sier de. Det har også hendt at veien blir oversvømt ved lille Skårvikvann om våren, sist nå i år. - Det var såvidt vi kom oss igjennom, men det gikk på et vis, men om det blir en større flom et annet år, så vil det ikke være forsvarlig å kjøre igjennom, sier Mette Gran Fredriksen. De andre er enig og sier at om veien over Høgda blir tatt vare på vil dette være en mye mer stabil og kortere vei å bruke for de som bor der.

Veien ned over Høgda har tydelige skader, som bare blir verre og verre. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

Omvei for alle

En annen ting som bekymrer innbyggerne, er om det skulle skje en ulykke eller alvorlig sykdom i grenda. Veien om Skårvika er vel ei mil lengre og hvis det skulle stå om minutter er det ikke sikkert at det går så bra. En av de som bor i bygda jobber i Bardu og får en omvei på 1,6 mil hver vei når han må kjøre om Skårvika.- Dette kan være negativt og noe som holder folk borte fra å bosette seg her. Vi vil prøve å skape mer liv i den lille bygda vår slik at flere vil komme tilbake og vil bosette seg her, men da trenger vi en bedre vei, sier Mona Henneman. Dessuten er ikke veien om Skårvika så veldig mye bedre. Den har en del hull og mangler også den.Kontakt

Innbyggerne har flere ganger kontaktet

kommunen for å få svar. De har i mange år blitt lovet bedring, men hele tiden har kommunen unnskyldt seg med dårlig økonomi. - Vi skal ikke være kravstore, vi vil bare ha litt grøfting og bedre grus på veien slik at den er kjørbar uten å ødelegge bilene, sier beboerne. 16.februar i år sendte Mette Gran Fredriksen et brev til kommunestyret med ordføreren, alle de politiske partiene, ressursutvalget, administrasjonssjefen og teknisk sjef, uten at hun fikk noe svar. Dette sier de er veldig leit. - Vi ønsker et svar på om de siste 3 kilometerne fra Flåget til Skårvik krysset blir utbedret eller om kommunen stenger veien igjen til vinteren. Sist vinter fikk de ikke noe informasjon i det hele tatt, sier Mette Gran Fredriksen.Valgflesk ?

 

Mette Gran Fredriksen sier hun har saumfart valgprogrammet til de to største partiene i Salangen, og det var ikke mye som omhandlet vei, men dette fant hun.

SP: Følge opp vedtatt opprustningsplan for kommunale veier, asfaltprogram og grusopprustning. Det betyr økt satsing på opprusting av kommunale veier.

AP: Salangen skal fremdeles formes med livskraftige grendesamfunn og Sjøvegan som sentrum. Arbeide aktivt med natur- og  kulturbasert næringsvirksomhet i grendene.

Innbyggerne i Bekkebotn er i tvil om valgløftene gjelder deres vei. - Vi vil ikke godta at veien stenges, dette skal vi kjempe for, sier Mette Gran Fredriksen bestemt. Hun ber nå kommunen om å reparere de siste tre kilometerne med vei i steden for å stenge den igjen.