Salangen-Nyheter

Flere fødes og flere flytter til:

17 nye innbyggere

Ordfører Prestbakmo er svært glad for de nye positive tallene på befolkningen i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Folketallet i Salangen har økt fra 2.179. Nå er det kommet til 17 nye innbyggere til kommunen. - Dette er hyggelige tall, sier ordfører Prestbakmo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Pr. 1 juli er det nå 2.196 innbyggere i Salangen, viser dages tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Etter en jevn positiv befolkningsutvikling gjennom 2008 og 2009 ble 2010 mindre positivt. - Det at trenden nå ser ut til å ha snudd tilbake til ei positiv utvikling er særdeles bra. I Troms er det bare fire kommuner som har større økning, forteller ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo.Gir resultater

Gjennom arbeid med tilrettelegging for tilflyttere gjennom etablering av tilflytterkontor , en offensiv holdning i Salangen igjennom eksempelis arrangementet Millionfisken, utvikling av Sjøvegan sentrum og næringssatsinger gir resultater over tid. - I Salangen har man tro på framtida, det vises og gjør at visjonen til Salangen kommune: ”Salangen Kommune sprenger grenser” gir så absolutt mening, sier ordfører Prestbakmo.Ser utfordringer

Med de positive tallene på folketallet i Salangen, er det også en utfordring for kommunen med boliger. -  Det er viktig å få på plass utbygging av sentrumsnære boligområder blant annet i Karavika, som samme med leilighetsprosjektene som er under realisering vil gi flere gode bomuligheter. For meg som ordfører er det alltid hyggelig med befolkningsøkning, men særlig er det hyggelig å registrere både fødselsoverskudd (+7) og flytteoverskudd (+10), avslutter Prestbakmo.