Salangen-Nyheter

Forsvaret med øvelsen «Arctic Bolt 2022»

Skal øve igjennom hele uka

Brigade Nord har åtte bataljoner. Under øvelser og i strid vil disse operere planlagt, samt strukturert og koordinert seg i mellom som ett stort system, noe som kalles samvirkeoperasjoner. Her representert ved bombekastertroppen i Panserbataljonen.
 Foto: Ole Sverre Haugli/Forsvaret

Brigade Nord har åtte bataljoner. Under øvelser og i strid vil disse operere planlagt, samt strukturert og koordinert seg i mellom som ett stort system, noe som kalles samvirkeoperasjoner. Her representert ved bombekastertroppen i Panserbataljonen. Foto: Ole Sverre Haugli/Forsvaret

Gode øvelser gir god beredskap. Denne uka skal Hæren og Brigade Nord gjennomføre høstens største øvelse, Arctic Bolt. Det betyr mye trafikk langs E6.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2022 kl 08:58

Annonse
Annonse

Øvelsen går fra 18. til 29. november, og da i hovedsak på strekningene Setermoen – Bardufoss – Heia – Skjold – Nordkjosbotn.

Den 19. november ankom et roro-skip Sørreisa fra Fredrikstad. Om bord hadde det kjøretøy og utstyr tilhørende Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord, men som holder til på Rena. Disse ble fraktet videre til Setermoen og Skjold. Det er første gang på tre år HRS-en er med på en brigadeøvelse i nord.

– At det er tre år siden sist har med økonomi å gjøre. Ekstratildelingen vi fikk fra Regjeringen i sommer har muliggjort at vi nå får øvd med hele Brigade nord, sier sjef for Hæren, Lars S. Lervik, og legger til:

– Nå får vi øvd hele brigaden som system med det aller meste av dens avdelinger. Systemtreningen bidrar både til økt evne, kompetanse og beredskap, og hever dermed vår totale evne til å forsvare landet. Den strategiske transporten av HRS er også en svært verdifull deployeringstrening før HRS går på en forhøyet NATO VJTF beredskap til nyttår.

De fleste avdelingene begynner å rulle ut på veien i forbindelse med Arctic Bolt den 21. november, mens stridsdelen av øvelsen tar til rundt midnatt den 23. Øvelse Arctic Bolt avsluttes 29. november.

Fakta:

• Brigade Nord består av åtte bataljoner og ett militærpolitikompani. Disse er Sanitetsbataljonen, Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen, Artilleribataljonen, Stridstrenbataljonen, Telemark bataljon, 2. bataljon, Panserbataljonen, samt Militærpolitikompaniet Brigade Nord

• Brigaden består av 4200 soldater og befal i det daglige. Med mobiliseringstillegget ca 7000

• Med på øvelsen er cirka 3500 soldater fra Brigade Nord og Trenregimentet i Hæren, i tillegg til cirka 200 fra Heimevernets innsatsstyrke Claymore.

• Cirka 1000 kjøretøy er med. 350 beltekjøretøy, 570 hjulkjøretøy og 80 lette terrengkjøretøy.

• Fra nyttår står Hærens hurtige reaksjonsstyrke på beredskap i ett år for NATOs Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). På norsk NATOs hurtige reaksjonsstyrke.

• Det norske bidraget til reaksjonsstyrken består av:
o Telemark bataljon
o Et sanitetskompani
o Et artilleribatteri
o Et ingeniørkompani
o Et stridstrenkompani
o En militærpolititropp
o En fjernoppklaringsavdeling
o Et role 2 sykehus
o Nasjonalt støtteelement fra Hærens Trenregiment
o Stabspersonell til brigadeledelsen

• Det norske VJTF-bidraget er en del av en tyskledet brigade med avdelinger fra ni nasjoner.