Salangen-Nyheter

Fikk lagt fram planer

I går møtte representanter fra Sametinget både ordfører, adm.sjef og NAV-leder i Salangen kommune. Dette i forbindelse med opprettelsen av prøveprosjektet med et samisk kompetansesenter innenfor NAV på Sjøvegan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse


På bildet:

Både representanter fra Salangen kommune, NAV Salangen og Sametinget møttes i går til arbeidsmøte på Garsnes Brygge.

Tidligere har nettavisen skrevet om at Salangen kan bli tilholdssted for et nasjonalt samisk kompetansesenter innenfor NAV-systemet. Dette kan bety flere statelige arbeidsplasser i Salangen. - Dette vil kunne gi et kvalitativt godt arbeids- og velferds tilbud til den samiske brukeren, sier adm.sjef i Salangen kommune Elisabeth Nutti. Hun har jobbet mye for å få til et møte mellom kommunen og Sametinget.

Departementet har ansvaret

Ansvaret for gjennomføring av NAV-reformen er lagt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ved Arbeids- og velferdspolitisk avdeling. Det er lite beskrevet i nasjonale dokumenter om hvordan den samiske bruker av NAV-tjenestene skal ivaretas på best mulig måte. - Målet er at samiske brukere av NAV må sikres et kvalitativt godt arbeids- og velferdstilbud – uavhengig av bosted.  De samiske perspektivene må integreres i NAV-systemet, forteller adm.sjef Nutti.

Avhengig av forståelse


Hun fortsetter med at den samiske brukeren er avhengig av å bli forstått i sitt møte med NAV, i tillegg til at de ansatte i NAV-systemet bør inneha nødvendig samisk kulturkompetanse – både i møte med brukeren og når tiltaksplaner utarbeides, sier Nutti. Dette forutsetter enten at de enkelte saksbehandlere på de lokale NAV-kontor innehar kompetansen, eller at slik kompetanse er tilgjengelig innenfor systemet. I og med at man med sikkerhet kan slå fast at slik kompetanse ikke er til stede på samtlige lokale NAV-kontor pr. i dag, vil målet for dette prosjektet nettopp være å finne en alternativ og hensiktsmessig løsning på det totale kompetansebehovet.

Forprosjekt

Hvis planene går igjennom hos de rette instansene politisk, kan man allerede i mars i år komme i gang med forprosjektet til det samiske kompetansesenteret. - Regionen som helhet trenger å få tilført flere statlige arbeidsplasser, samt tilførsel av kompetanse. Hvis departementet stiller seg positiv til forprosjektet, og senere til opprettelse av senteret, vil det bety minimum 8-10 statlige årsverk tilført regionen, forteller Elisabeth Nutti ovenfor nettavisen. Hun mener at opprettelsen av et slikt senter vil gi positive og vidtrekkende signaleffekter. - Det er nærliggende å tenke seg etablering av arbeidssenter i tilknytning til et slikt kompetansesenter, der mennesker i den aktuelle målgruppen tilbys tilpasset arbeidstrening samt kyndig veiledning og oppfølging, sier Nutti.

På bildet:

Sametingsråd Jørn Are Gaski (nærmest) adm.sjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutt og rådgiver på Sametinget Ingeborg Larssen.


- Svært positivt

Sametingsråd for helse og sosiale saker, Jørn Are Gaski ved Sametinget var i går på et arbeidsmøte i denne saken, med Salangen kommune. Sammen med rådgiver Ingeborg Larssen fikk de høre mye om Salangen kommunes planer om etaberlingen i kommunen. - Jeg synes det er svært positivt at Salangen tar initativet til dette senteret. Det er ingen andre kommuner som har gjort det, sier Gaski ovenfor nettavisen. Han skal etter møtet i går ta saken videre til sentrale myndigheter.

Foto: Jon Henrik Larsen