Salangen-Nyheter

Politikerne i Gratangen:

Engasjerte ungdommen

Panelet på debatt i Gratangen. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD

Panelet på debatt i Gratangen. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD

ÅRSTEIN: Det er ingen tvil om at ungdommen ble engasjert i politiske spørsmål under paneldebatten som var i Gratangen torsdag kveld, der samtlige politiske partier i kommunen stilte opp.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

I det politiske panelet satt Sverre Nordmo og Liv Kari Johansen fra Arbeiderpartiet (AP), Roy-Idar Sandberg og Jorid Sandal fra Gratangen fellespolitiske liste (GFL), Anita Karlsen og Morten Berg fra Senterpartiet (SP), og Steen A. Linde og Inger Lise Sand fra Gratangen tverrpolitiske liste (GTL). På tross av forskjellige meninger, gjentok de i varierende grad at de søker å engasjere ungdommen i politikk i dag, for å tilrettelegge for ungdommens fremtid.

Interesse for kulturbevaring

Når folk slipper til med spørsmål går interessen ofte mot bevaringen av kultur i Gratangen. Om samisk og kvensk kultur går spørsmålet mot hvordan politikerene ønsker å fronte kulturene, og å representere de i hverdagen. Inger Lise Sand (GTL) viser til ønske om å samarbeide med de som har samisk eller kvensk kultur, mens Roy-Idar Sandberg (GFL) legger vekt på båtbyggertradisjoner og, i den sammenheng, museet i Gratangen. Dette fører til sterk debatt mellom Sandberg og Sverre Nordmo (AP), da Nordmo sier seg uenig i museet som et godt eksempel på grunnlag av det han mener er lite vedlikehold og utvikling. Andre spørsmål fra folk om kulturbevaring dreier seg om sløyd i skolen, men dette er et tema alle politikerene på panelet sier seg enig i at er viktig for samfunnet. Ønsket om å gjenninføre sløyd i skolen er tydelig.

Ønsker å engasjere ungdom i politikk

Anita Karlsen (SP) sier at hun har tro på at beboerene kan skape sin egen fremtid og at alle blir hørt. — Fra de minste, barn og unge, til de voksne og eldre, sier hun. Sverre Nordmo (AP) mener ungdomsrådet må styrkes og at ungdommer må trekkes inn i saker som omhandler dem, mens Steen A. Linde (GTL) legger vekt på hvor mye tøffere han føler ungdomsrådet i Gratangen fremdeles kan bli i politiske saker.

Sverre Nordmo på politisk debatt i Gratangen. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD

Mat på skolen

Blant spørsmålene fra folk, stiller Emeli Josefsen spørsmålstegn ved Arbeiderpartiet sin politikk angående tilbud om varmt gratis måltid i skole og barnehage, og hvorvidt dette er gjennomførbart. Sverre Nordmo forklarer at det er et nasjonalt mål som ikke alltid kan brukes kommunalt, men antyder at dersom det er plass i budsjettet kan det bli tilrettelagt for mat for unge. —Måltid er viktig for barn på skolen, avslutter han.

Emeli Josefsen etter den politiske debatt. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD

Vil følge opp saken videre

— Det var et greit nok svar, sier Emeli i etterkant, selv om jeg synes det kunne vært sakt litt mere om det. Dette med mat i skolen er noe jeg har håpet på lenge, så hvis det ikke skjer noe er det noe jeg kanskje spør om igjen senere.

Annonse