Salangen-Nyheter

Nå blir servicenæringen mer demensvennlig:

Infokurs om demens

Arbeidsgruppa for Demensvennlig samfunn som består av prosjektleder og folkehelsekoordinator Jorun Utne, leder i demensforeningen Agnes Amundsen, Anna Aglen Løkse på vegne av de frivillige og teamleder Kjerstin Presthus og har i hovedoppgave å gjøre Salangen kommune til et demensvennlig samfunn. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Ettersom Salangen kommune har skrevet under på å bli et mer demensvennlig samfunn, er det nå opprettet en arbeidsgruppe som fra og med uke 7 vil holde kurs for servicenæringen, både offentlig og private aktører.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 25.01.2018 kl 00:00

ANNONSE
Annonse

Demens er noe som angår alle, derfor skal arbeidsgruppa for demensvennlig samfunn fra og med uke 7 begynne å holde et informasjonskurs om demens siktet mot servicenæringen. Arbeidsgruppa består av prosjektleder og folkehelsekoordinator Jorun Utne, leder i demensforeningen Agnes Amundsen, Anna Aglen Løkse på vegne av de frivillige og Kjerstin Presthus fra demensteamet. De har i hovedoppgave å gjøre Salangen kommune til et demensvennlig samfunn. – Vi skal holde kurs for bedrifter hvor vi skal gå igjennom en Power Point presentasjon og vil vise noen filmer som kan være en liten tankevekker når det gjelder demens og hva det er. Formålet med kurset er å skape kunnskap, åpenhet og forståelse om hva demens faktisk er, forteller prosjektleder Jorun Utne til nettavisen.

Er fleksibel på tidspunkt

Kursene vil legges opp slik at flest mulig vil få kunne være med å delta. – Vi skal så godt vi kan være fleksible og legge opp til å ha disse kursene når det er mest gunstig for bedriftene, enten det er på morgenen eller på kvelden. Vi vil samle flere på hvert kurs. Hvor kursene skal holdes er enda ikke avgjort, men det vil informeres om når det er bestemt. Vi vil også legge opp for at kurset skal kunne holdes i forbindelse med personalmøter i større bedrifter.