Salangen-Nyheter

Må finne informasjon selv:

Ingen turistinformasjon til tilreisende

INFORMASJON: Det finnes ingen fysiske steder det kan innhentes informasjon for turister. Kun på nettet. FOTO: TORBJØRN KOSMO

Det finnes i skrivende stund ikke et bygg eller kontor i Salangen kommune som deler ut turistinformasjon til tilreisende turister utenbygds fra.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Det er lenge siden et slikt kontor har eksistert.

- I Salangen kommune har vi ingen turistinformasjon og det har vi ikke hatt på mange år. Når jeg kom til Salangen kommune på 90-tallet hadde vi en egen turistinformasjon som var bemannet med ungdom i sommerjobb, sier kultursjef i Salangen kommune Kurt-Jan Kvernmo.

Den eneste muligheten for å finne informasjon er per nå gjennom internett.

- Nå er det dessverre ingen som har det. Den eneste plassen folk kan finne informasjon er på nett eller gjennom informasjon fra de forskjellige bedriftene, forteller han.

Han forteller at de fleste gjør seg kjent med reisemålet de reiser til i forkant.

- Det kan være folk som bare reiser gjennom og drar innom turistkontorene i de forskjellige byene de reiser til, men ikke her i Salangen, sier han.

Hans beste råd i øyeblikket er å forhøre seg med det lokale næringslivet i som finnes i Salangen.

- De må spørre det lokale næringslivet eller kommunens næringsavdeling. De fleste turistene er innom spisesteder eller restauranter og der vet dem gjerne hva som rører seg i bygda, sier Kvernmo.

Han roser bedriftene for å være flinke med å hjelpe til med informasjon og samarbeidet dem i mellom.

- Bedriftene er flinke til å skryte av hverandre og hjelpe hverandre, sier han.

INFORMASJON: - Den eneste plassen folk kan finne informasjon er på nett eller gjennom informasjon fra de forskjellige bedriftene, forteller han. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN