Salangen-Nyheter

Maxi Miljø skal selge i sentrum:

Interesse for stor tomt

På bildet: Denne sentrumstomten (merket med rødt) skal selges. Ivar Olsen (innerfelt) har fått flere seriøse henvendelser på tomten, fra mulige kjøpere. BEGGE FOTO: JON HENRIK LARSEN

Det har vært flere henvendelser på det som kan kalles for Sjøvegans kanskje beste sentrumstomt på 7,2 mål.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Tomten som er rett ovenfor den gamle Lund-gården på Sjøvegan, og bortover bak Herredshuset har av mange blitt karrakterisert som den beste sentrumstomten på Sjøvegan. - Det er jo helt klart en flott tomt. Det er jo ca. 7,2 mål tomt som er tilgjengelig for blant annet boligformål, sier Ivar Olsen til nettavisen. Maxi Miljø fikk tomten med på kjøpet når de overtok Lund-eiendommene etter Hans Lund sin død. - Vi solgte begge Lund-gårdene senere, men ikke denne store tomten, sier Ivar Olsen.Terrasse-leiligheter

Nettavisen kjenner til at det tidligere har vært planlagt terrasse-leiligheter på denne tomten midt i sentrum av Sjøvegan. - Det har vært mange ideer med tomten. Men nå ønsker vi og selge den, sånn at det kan komme inn en kjøper som vil utvikle tomten til noe positivt for Sjøvegan, sier Ivar Olsen bestemt.Stein-masser

På eiendommen ovenfor hovedferdselsåren igjennom Sjøvegan, er det også mye steinmasse som må tas ut, ved eventuell bygging av hus eller terrasse-leiligheter. Kanskje kunne denne steinmassen blitt brukt i en eventuell båtmollo utenfor Sjøvegan-sentrum, slik som nettavisen tidligere har skrevet om. - De som er interessert i og kjøpe tomten av oss kan ta kontakt. Vi selger den til høystbydende, avslutter Ivar Olsen.Henvendelser

Siden nettavisen skrev første gang om tomten, har det vært flere interessenter i kontakt med Ivar Olsen og co. - Vi har fått flere henvendelser på den. Noen av dem er seriøs, sier Ivar Olsen til nettavisen. Han håper at det kan komme boliger eller annet på tomten, istedet for at tomten bare blir solgt videre uten noen byggeformål.