Salangen-Nyheter

Vedlikeholds-etterslepet må prioriteres:

Inviterer til folkeaksjon

Ibestad Arbeiderparti inviterer i samråd med stortingsrepresentant Sverre Myrli til folkeaksjon for bedre fylkesveier. Både næringsliv og mannen i gata er inviterte til dette viktige møtet.

Ibestad Arbeiderparti inviterer i samråd med stortingsrepresentant Sverre Myrli til folkeaksjon for bedre fylkesveier. Både næringsliv og mannen i gata er inviterte til dette viktige møtet.

HAMNVIK: Ibestad Arbeiderparti inviterer i samråd med stortingsrepresentant Sverre Myrli til folkeaksjon for bedre fylkesveier. Både næringsliv og mannen i gata er inviterte til dette viktige møtet.

Publisert:

Annonse
Annonse

På Ibestad inviterer Arbeiderpartiet til folkeaksjon for bedre vedlikehold av fylkesveiene. Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) stiller i spissen og både private og næringsliv er inviterte til møte i Hamnvik etter ferien. Eidar Tøllefsen fra Ibestad Arbeiderparti forteller til nettavisen at det manglende vedlikeholden på veiene våre går hardt ut over alle, men ikke minst for industri- og næringslivet. – Det foregår enorme verdiskapninger i ytterkantene av distriktet, bare på Engenes alene omsettes det for en milliard i året. Det er et stort etterslep i veivedlikeholdet, og dette blir ikke nok prioritert. Det er lett å snakke om å skape større verdiskapninger, men da må det også legges til rette i transportnettet, sier Tøllefsen til nettavisen.

TYPISK NORSK: Norge briljerer i verdenstoppen på mange områder, men når det kommer til veistandard er vi på U-lands nivå. FOTO: PRIVAT

Reform ga ingen vei i vellinga

Som et ledd i Regionreformen overføres all ansvaret for fylkesveiene fra Statens Vegvesen til de nye fylkeskommunene fra 1.januar 2020. Ved Forvaltningsreformen i 2010 fikk fylkeskommunene økt ansvar for fylkesveinettet og Opplysningskontoret for veitrafikk fikk i fjor laget en rapport over utviklingen av fylkesveinettet, med de tilhørende fergesambandene, etter denne reformen. Rapporten konkluderer med at veietterslepet er stort og statdig økende på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette kommer blant annet av at det stilles andre krav til veivedlikehold i vest og nord på grunn av broer og tuneller og ikke at fylkeskommunene ikke bruker midler på fylkesveinettet.

Engasjement viktig 

Eidar Tøllefsen påpeker at det ennå ikke er klart hvordan overføringene fra staten til fylkeskommuene kommer til å bli etter 1.1.2020 og det er derfor viktig å engasjere seg nå i forkant av at fordelinger og prioriteringer i statsbudsjettet blir bestemt. -Uten veier har vi intet næringsliv og uten næringsliv har vi ikke grunnlag for bosetning her i distriktene, avslutter Tøllefsen som oppfordrer til å bli med på folkeaksjonen for bedre fylkesveier.