Salangen-Nyheter

Bøndene på skolebenken:

Jordnære pløyedager

På bildet: Kjell Mangerud (midten) fortalte de oppmøtte bøndene om hvordan man skal justere en plog riktig, for å pløye godt nok. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Bønder fra Salangen, Ibestad og Bardu var onsdag samlet til felles pløyedag i Øvre Salangen. Her fikk de oppmøtte bøndene med traktor justert sin plog av en ekte fagmann.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Pløyedagene har blitt arrangert i Malangen på tirsdag, Salangen på onsdag mens i dag torsdag er turen kommet til Kåfjord  og Manndalen. Landbruk Nord er arrangør av pløyedagene, og hadde fått egen pløye-instruktør med seg på dagene. Kjell Mangerud er pensjonert lektor fra Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad. Han brukes fremdeles som dommer under pløyekonkurranser, blant annet i NM.

Lærte bort sine knep

I går under pløyedagen i Salangen var Mangerud  interessert i å lære bort sine knep og kunnskaper til de bøndene som ønsket å bli flinkere til å pløye. Det  var fire bønder som tok med sin egen plog og traktor på dagen, som ble arrangert på gården til Ketil Løvhaug i Øvre Salangen.  - Denne dagen har vært en suksess for oss. Bøndene har lært mye, og fått ordnet plogen slik at de får pløyd skikkelig, sier rådgiver Rangvald Tollefsen i Landbruk Nord til nettavisen.

På bildet:

Bønder fra Salangen, Ibestad og Bardu møtte frem til pløyedagen i Øvre Salangen onsdag formiddag. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Ren forutsetning

God pløying er en viktig forutsetning for å bli kvitt ugress, unngå jordpakking og ikke minst for å lage et godt grunnlag for frøene som skal i jorda. Pløying har vært svært aktuelt i år, da mange har måttet pløye store deler av gressarealene sine på grunn av overvintringsskader. - Jeg erfarer stadig vekk at det ikke lengre er den kompetansen på ploger og pløying hos bøndene nå, som den gang jeg var yngre og lærte dette på gården hjemme, sier Kjell Mangerud til nettavisen. Derfor er han en stor støttespiller av og komme seg ut i distriktene, og lære opp bøndene på plogene deres.

En gang i året

Grunnen til at pløyedagene legges til denne tiden av året, er at denne tiden er en litt roligere tid for bøndene, ikke minst for de som driver med sau. - Vi ser jo suksessen av dette i år, og vi tenker allerede mot neste år og hva vi kan gjøre da for å motivere og møte bøndene, sier rådgiver Rangvald Tollefsen i Landbruk Nord.

ANNONSE
Annonse