Salangen-Nyheter

Studiesenteret.no

Jubilerer med ny logo

Styreleder Inger-Karin Larsen og daglig leder Lars Utstøl i Studiesenteret.no jubilerer med ny logo og profil.

Styreleder Inger-Karin Larsen og daglig leder Lars Utstøl i Studiesenteret.no jubilerer med ny logo og profil.

SJØVEGAN: I dag er det nøyaktig 15 år siden Studiesenteret.no ble etablert. Det blir feiret med ny logo og profil til bedriften.

Publisert:

Annonse
Annonse

Allerede i 2004 ble selskapet utpekt som et nasjonalt fyrtårn av forskningsrådet for sin måte å organisere desentraliserte høgskole- utdanninger på. Selskapet, som gjerne kaller seg selv for nettverket, har vokst sakte men sikkert og er i dag til stede i hele Norge. - Nettverket ble mye større enn vi trodde. Fra å være 15 kommuner i samarbeidet har det vokst til et nettverk av 50 studiesentra over hele landet. Vi tror ikke grensen er nådd og vi ønsker å bli større. Et større nettverk betyr flere studenter og flere studietilbud. Dette vil i sin tur gagne både de små og store kommunene i nettverket, sier Lars Utstøl, daglig leder i Studiesenteret.no.

Moderne i formen

I følge Utstøl ser man mer framover enn bakover, selv om oppturene har vært flere enn nedturene. -Vi har hele tiden fokus på å levere gode studiehverdager for enkeltmennesker. For å klare det må vi ha fokus på å utvikle nye løsninger, videreforedle det vi har og gjøre nye innovasjoner. I dag er det morsomt å oppleve at fokuset på «Blended Learning» har fått et slikt internasjonalt oppsving. Vi har jobbet etter denne filosofien i alle år og har erfart at våre læringsformer gir god gjennomstrømming og resultater. Men å gi studentene en god miks av ressurser på nett, arenaer for dialoger og refleksjoner, veiledning, praksisforankring og sosiale møtesteder, er et kontinuerlig utviklingsarbeid. Vi ønsker definitivt å lede an i dette utviklingsarbeidet, sier Utstøl fornøyd.

Ny kraft

Samarbeidet innenfor det nordiske utdanningsnettverket U Nordic har i følge Utstøl gitt Studiesenteret.no en helt ny kraft. - Her samarbeider vi med ledende universitet og høgskoler i Norden, som både har tunge faglige ressurser og kultur for innovasjon og utvikling. Vi kan vente oss mange og spennende nyvinninger som vil gagne distriktsnorge og Norge som helhet, avslutter Utstøl.

Det blir mer om jubileumet i dagens sending av "SN-TV" fra kl. 17.00 til 17.30!