Salangen-Nyheter

Adventstiden har startet:

Julegrana er nå tent

SJØVEGAN: Årets julegrantenning på Sjøvegan ble utført lørdag i tradisjon tro av ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Rundt 200 mennesker møtte frem på torget.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

...

Annonse