Salangen-Nyheter

Kan gå mot løsning

Diskusjonen og stridighetene rundt ombyggingen av den gamle kvartssiloen i Karavika utenfor Sjøvegan-sentrum kan nå gå imot en løsning. Kommunen, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune har sett på en løsning sammen. Ordfører Ivar B. Prestbakmo orienterte kommunestyret i Salangen siste fredag om saken. Hør opptaket her!

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

...