Salangen-Nyheter

Bilister bes følge med:

Kan være en ulykkesfelle

Det kommer ofte biler i høy hastighet på denne strekken. Og da sees ikke myke trafikanter, og det kan lett skje en ulykke. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Det kommer ofte biler i høy hastighet på denne strekken. Og da sees ikke myke trafikanter, og det kan lett skje en ulykke. FOTO: JON HENRIK LARSEN

I det siste har det blitt vesentlig mørkere ute. Den mørke asfalten stjeler lyset fra bilene og gir oss dårligere sikt. Og det blir mørkt tidligere å tidligere som dagene går. 

Publisert:

Annonse
Annonse

Enda ferdes det mange ute både med og uten refleks. Spesielt etter skolen ferdes det elever etter skoleveien. Det er da svært viktig at både fotgjengere og bilistene tar ekstra godt hensyn og følger godt med ved fotgjengerovergangene. Det er fort gjort og glømme seg av og ikke bremse ned, men for å minske risikoen for trafikkulykker er vi nødt å følge godt med og heller kjøre saktere, spesielt nå i mørket.

Vi i nettavisen har lagt merke til at det har vært mange risikofylte hendelser i det siste, hvor bilister ikke har senket farten mor fotgjengeroverganger og. Det oppfordres til å bruke godt med refleks selv der det er gatelys slik at vi sammen misker risikoen for ulykker og at vi syns for bilistene.