Salangen-Nyheter

Varaordfører i Salangen:

Karlsen tar permisjon

Varaordfører Ronny Karlsen (H) har permisjon fra stillingen sin til neste sommer. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Det er nå avklart at varaordfører Ronny Karlsen (bildet) tar full permisjon fra sin stilling frem til sommeren 2013, og deltakelse på møter gjennom lyd/bilde-virkemidler er utelukket på grunn av kommuneloven.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Karlsen skal være i utlandet på grunn av helsemessige årsaker, og i forbindelse med utenlandsoppholdet hadde varaordføreren ønske om å gjennomføre møtene i formannskapet, næringsutvalget og administrasjonsutvalget via kommunens videoutstyr. – Vi har gjennomført en del møter gjennom dette systemet, og da kan jeg sitte i utlandet, og fortsatt være deltaker. Vi ser og hører hverandre godt, og dette har fungert tidligere, sier Ronny Karlsen til nettavisen. AP satte derimot spørsmål om dette var en lovlig måte å gjennomføre møter på ettersom Karlsen måtte søke fritak fra deltakelse på kommunestyremøtene siden lyd/bilde-systemet der ikke var tilfredsstillende – det var det ikke.Hadde ikke tenkt over det

- Jeg hadde ikke tenkt over at det kunne være et problem med denne type deltakelse, og etter at dette ble tatt opp så snakket jeg med fylkesmannen i Troms om hva som er gjeldende regelverk for politisk valgte representanter i min situasjon, forteller varaordfører Karlsen. Svaret han fikk fra fylkesmannen var utvetydig i det at i følge kommuneloven skal folkevalgte være fysisk representert i kommunestyret og formannskapet, unntak kan forekomme i spesielle tilfeller. Når det gjelder deltakelse i underutvalg kan man møte via lyd/bilde. – For min del, som nå sitter på andre siden av jorden, vil jo fysisk deltakelse være botimot umulig, og kostnadene for høye, sier Ronny.

SP kommer inn

Politisk sett vil varaordfører Ronny Karlsens fravær bety at Senterpartiet vil få inn sin vararepresentant i formannskapet, og gjør at Høyre mister sin representasjon der i en periode. I kommunestyret vil en vararepresentant fra Høyre bli innkalt slik at det fortsatt vil være to representanter fra Høyre der.Savner engasjement

- Vi i Høyre har vel samme problem som de andre politiske partiene i Salangen – vi savner at flere mennesker tar ansvar for samfunnet, og ”melder” seg til tjeneste. Vi hører stadig at folk sier at de ikke er interessert i politikk og derfor ikke vil være med på møter eller stå på noen liste, og det gjelder nok alle partier, forteller Karlsen, som stiller seg undrende til om innbyggerne ikke bryr seg om barnas skolevei eller om barnehager og skoler. – Bryr ikke folk seg om vanntilførselen, brøyting eller veivedlikehold? Enn hva med eiendomsskatten? Alle har en mening om dette, og jeg ønsker at alle som er Høyrefolk i Salangen skal våkne opp og ta ansvar, legger varaordføreren til.Kommer tlbake

- Jeg er tilbake i Salangen sommeren 2013, og da skal jeg fortsette i politikken. Inntil da så skal jeg følge med i media, og se på alle kommunestyremøtene via Salangen-Nyheter, sier Ronny Karlsen. Karlsen vil også komme med innspill gjennom media, og når Høyre har medlemsmøter skal han delta ved hjelp av lyd/bilde. – For alle som er interesserte: Alle Høyres medlemsmøter er åpne for alle, og det er lov til å komme å være med for de som vil, avslutter Karlsen fra utlandet.