Salangen-Nyheter

Oppfordrer vgs elever til spørreundersøkelse:

Kartlegger skolemiljøet

– Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom, står det på KoRus-Nord sine hjemmesider. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: På vegne av ungdommens fylkesråd ønsker Martine Seipäjärvi Daleng å komme med en oppfordring til alle videregående elever om å være med på den frivillige undersøkelsen Ungdata.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Ungdata en nettbasert undersøkelse til alle videregående skoler i hele landet og er gjennomført av NOVA og KoRus-Nord. I Troms vil undersøkelsen foregå i uke 10 og 11. Undersøkelsen består av over 150 spørsmål som går på blant annet psykisk og fysisk helse, mediebruk, vold og rusmidler. – Jeg oppfordrer alle til å være med på denne undersøkelsen selv om den er frivillig. Undersøkelsen er med på å kartlegge skolemiljøet og jo flere som tar testen jo mer nøyaktige resultat får man, noe som vil gjøre det enklere å bedre miljøet på skolen. Undersøkelsen skjer på nett, er anonym og kan gjøres i skoletiden, opplyser Martine Seipäjärvi Daleng på vegne av ungdommens fylkesråd.