Salangen-Nyheter

Kjøp isbjørn-aksjer i Polar Zoo

Knut kommer ikke fra Berlin, men Polar Zoo vil skaffe isbjørn fra annet sted. - Du kan bli medeier i isbjørnen i Bardu ved å kjøpe aksjer i et ASA selskap som er under planlegging, forteller daglig leder i Polar Zoo, Richardt Isaksen (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet: - Arbeidet med å få Knut til Bardu har ført til at vi nå setter alle krefter inn på å få isbjørn til Bardu, sier daglig leder ved Polar Zoo Richard Isaksen.

Polar Zoo henvendte seg i vår til Berlin Zoo, med forespørsel om å overta den verdenskjente isbjørnungen Knut. Dette fordi det fra Berlin ble meldt at Knut ikke kunne vokse opp der og etter hvert måtte flyttes. Både Innovasjon Norge og den Norske Ambassaden i Tyskland engasjerte seg for at Polar Zoo skulle få møte Berlin Zoo. Men etter hvert kom beskjeden om at Knut forblir i Berlin.

Full fart

Arbeidet med Knut har for Polar Zoo ført til full fart i planene om å skaffe en isbjørn til Bardu.
- Vi har registrert en sterk interesse fra andre aktører om å bidra, både økonomisk og på andre måter, for å virkeliggjøre denne drømmen. Det nevnes her spesielt Bardu Kommune, Troms Reiseliv og Målselv fjellandsby, sier Isaksen. En isbjørn vil gjøre hele regionen mye mer attraktivt som turistmål.

Optimale livsvilkår

Mattilsynet ble kontakta i samband med Knut. De er i utgangspunktet positive til planene om isbjørn i Polar Zoo. Videre er det gjort framstør for å skaffe en isbjørn. Deriblant til stambokfører Karin Linke, tidligere Rostock Zoo og arts koordinator for isbjørn Hans Van Veerd, Amsterdam Zoo. Polar Zoo har også tatt kontakt med Bengt O. Røken, zoolog i Kolmården dyrepark. Han vil bistå med å legge alt til rette for at isbjørnen skal trives og at dyrets fysiologiske behov tilfredsstilles.
- Polar Zoo er, etter vår mening, den dyrepark i verden som har de beste forutsetninger for å gi isbjørn optimale levevilkår sier Richard Isaksen.

15 mill. kr

Hva anlegget og anskaffelsen av en isbjørn vil koste vil først være klart når behov for arealstørrelse, damanlegg og andre installasjoner er klarlagt. Anslaget ligger rundt 15 mill. kroner. For å skaffe pengene vurderes det nå etablert et ASA selskap, der det foretaes en folkeemisjon slik at alle kan kjøpe aksjer i isbjørnen i Polar Zoo. - Parken står nå ovenfor en av sine største utfordringer og penger må skaffes til veie. Vi tror våre besøkende vil verdsette et slikt enormt løft. Og det vil ha stor betydning for hele regionen, sier Isaksen.