Salangen-Nyheter

Viser fram kjent og ukjent kulturarv:

Klare til kulturminnedag

Salangen Historielag inviterer til kulturminnedager. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen Historielag inviterer til kulturminnedager. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Kulturminnedagene (European Heritage Days) er et arrangement som foregår over hele Europa i midten av september hvert år, og arrangeres i år i Salangen lørdag 10. september og lørdag 18. september. - Vi er klare for to flotte arrangementer, sier Eliseus Rønhaug (bildet).

Publisert:

Annonse
Annonse

Kulturminnedagene er et godt likt arrangement i Salangen, hvert år. Eliseus Rønhaug er leder i Salangen Historielag, og er pådriver til å arrangere dagene. - Målet er å vise fram kjent og ukjent kulturarv for folk flest, forteller Eliseus. Frivillige organisasjoner, museer og kommuner står bak hundrevis av aktiviteter i Norge. Det er Norges kulturvernforbund som har ansvaret for nasjonal koordinering og markedsføring.

Fordelt på 2 lørdager

I Salangen er det Salangen Historielag i samarbeid med Sør-Troms Museum, medlemmer i Salangen Fotoklubb og Kulturkontoret i Salangen som står for gjennomføringen av dagene, og i år holdes markeringen på to dager med en ukes mellomrom, forteller Rønhaug.

Registrering av kulturminner i Salangen

Lørdag 10. september åpner Regionmuseet på Lundbrygga på Sjøvegan sine dører kl 14:00, for besøk og omvisning. Senere samme dag kl 16:00 vil det bli gitt en muntlig presentasjon, på storskjerm, av arbeidet som er igangsatt med registrering av kulturminner i Salangen under mottoet «Se hva vi kan». Dette arbeidet er utført digitalt, og ved hjelp av GPS, av medlemmer i Salangen Fotoklubb i samarbeid med Salangen kulturkontor, Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommunes kulturavdeling. Denne dagen blir det også kulturinnslag ved Salangen kulturskole, med servering og sosialt samvær. Inngang er gratis.

Tradisjonshandverk

Så, neste lørdag, den 17. september, er det demonstrasjon av tradisjonshandverk kl 13:00 ved Regionmuseet på Lundbrygga i sentrum av Sjøvegan. Der kan man følge Sør-Troms Museum´s bygging av middelaldergården «Allmeninger». Arbeidet vil foregå utendørs ved museet, og det vil bli åpen kafé for tørste og sultne tilskuere.