Salangen-Nyheter

Penger til kommunale næringsfond:

Kommunene får 74,4 millioner

MIDLER: Salangen kommune får tildelt 1 700 000 kroner. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag tildelt 74,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i fylket. Midlene er en del av regjeringens krisepakke rettet mot styrking av kommunale næringsfond og gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Fordelingen mellom kommunene i fylket er gjort av fylkesrådet. Det melder Troms- og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

- Fylkesrådet er glad for å kunne tilføre alle kommuner i fylket minimum 1,7 millioner kroner til kommunale næringsfond, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Fylkesrådets erfaring er at kommunale næringsfond har en avgjørende rolle for å sikre næringsutvikling i hele regionen i en ordinær situasjon, og vi har stor tro på at de også vil kunne gi en svært god effekt i krisesituasjonen vi er inne i. Lokal kunnskap om næringslivet er viktig for å komme oss igjennom kriseperioden, fremhever fylkesråd Eriksen.

- Det er flere bransjer som har utfordringer i dagen situasjon. Fra departementet er reiselivet og tilstøtende næringer spesielt fremhevet. I Nord-Norge har vi en stor andel utenlandske gjester som nå uteblir og ikke i tilstrekkelig grad kan erstattes av det innenlandske markedet. Vi har derfor valgt å gi en viss prioritering til noen kommuner med særskilte utfordringer. Det høye grunnbeløpet på 1,7 millioner kroner, tar høyde for at de fleste kommuner har reiselivsaktivitet som er berørt og som er viktig å ivareta, sier Karin Eriksen (Sp).

Fylkesrådets erfaring er at kommunale næringsfond har en avgjørende rolle for å sikre næringsutvikling i hele regionen i en ordinær situasjon, og vi har stor tro på at de også vil kunne gi en svært god effekt i krisesituasjonen vi er inne i. Lokal kunnskap om næringslivet er viktig for å komme oss igjennom kriseperioden, fremhever fylkesråd Eriksen.

- Det er flere bransjer som har utfordringer i dagen situasjon. Fra departementet er reiselivet og tilstøtende næringer spesielt fremhevet. I Nord-Norge har vi en stor andel utenlandske gjester som nå uteblir og ikke i tilstrekkelig grad kan erstattes av det innenlandske markedet. Vi har derfor valgt å gi en viss prioritering til noen kommuner med særskilte utfordringer. Det høye grunnbeløpet på 1,7 millioner kroner, tar høyde for at de fleste kommuner har reiselivsaktivitet som er berørt og som er viktig å ivareta, sier Karin Eriksen (Sp).

MIDLER: Det høye grunnbeløpet på 1,7 millioner kroner, tar høyde for at de fleste kommuner har reiselivsaktivitet som er berørt og som er viktig å ivareta, sier Karin Eriksen (Sp). FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN (TFFK)