Salangen-Nyheter

Samarbeider om helseberedskap:

Kommunene planlegger sengepost

SENGEPOST: Ordfører i Lavangen kommune Hege Beate Myrseth Rollmoen skryter av de ansatte på Astafjordlegene og Lavangsheimen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SENGEPOST: Ordfører i Lavangen kommune Hege Beate Myrseth Rollmoen skryter av de ansatte på Astafjordlegene og Lavangsheimen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

TENNEVOLL: Salangen, Lavangen og Ibestad kommune planlegger nå i regi av Astafjordlegen for en situasjon med økt behov for lokal behandlingskapasitet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Kommunenes plan er å legge til rette for etableringa av en intermedæravdeling i to trinn. Det er Lavangsheimen i Lavangen som vil huse avdelingen. I første trinn av etableringen vil avdelingen kunne ta i mot om lag seks personer. Trinn to kan skaleres til et behov på 30 pasienter. Bardu kommune inkluderes i det arbeidet.

De fire kommunene samarbeider nå om bemanning, opptrening og utrustning av personale. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen kan etableres hurtig dersom behovet oppstår. Dette melder Lavangen kommune på sine hjemmesider.

Ordfører i Lavangen kommune Hege Beate Myrseth Rollmoen forteller at sengeposten vil være nyttig framover dersom det skulle blomstre ordentlig opp med korona-tilfeller.

- Det er en vurdering faglig som Astafjordlegen har gjort sammen med leder for Lavangsheimen etter en bestilling de har fått fra rådmenn og politikere. Det er litt med tanke på den alvorlige situasjonen vi står i. Hvis det viser seg etter hvert at sykehusene ikke kan ta pasienter, er dette et sted hvor folk kan få en forsvarlig oppfølging og eventuelt behandling, sier Rollmoen.

Den 1. september i fjor ble Astafjordlegen oppstartet, forteller Rollmoen.

- Vi visste ikke hva vi skulle stå overfor seks måneder senere. Jeg er veldig glad for at vi har inngått dette legesamarbeiidet. Jeg tror ikke vi kunne håndtert det på en så god måte, hvis ikke vi hadde stått sammen, mener ordfører Rollmoen.

Hun retter stor skryt til Astafjordlegene og på Lavangsheimen.

- Jeg tenker på den jobben som er gjort av Astafjordlegene i alle ledd. De har hatt store utfordringer og lange, krevende dager. Det er bare å ta av seg hatten. De har gjort en fantastisk jobb. Det samme kan sies om de ansatte på Lavangsheimen. Jeg er trygg på at beboerne vil bli tatt godt vare på, sier hun.

SAMARBEID: Også Salangen kommune, representert av ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, er med i samarbeidet om sengeposten. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Annonse