Salangen-Nyheter

Vannforvaltning og naturmangfold:

Konferanse om miljøet

Miljøverndirektør i Troms, Evy Jørgensen.

Miljøverndirektør i Troms, Evy Jørgensen.

TROMSØ/SJØVEGAN: 7. og 8. februar inviterer fylkesmannen i Troms til Miljømila 2017, som er et arrangement i form av en konferanse hvor tema i år er vannforvaltning og naturmangfold. Det er 5.gang Miljømila blir arrangert.

Publisert:

Annonse
Annonse

Målet med konferansen er å informere og veilede kommunene i hvordan de skal gå frem for å utøve de tiltak som kreves for å få en bedre tilstand på vannet i kommunen sin. - Kommunene er selv forurensingsmyndighet i fra avløp og for eventuelle avrenninger fra jordbruksområder, da er det viktig at de vet hvordan de skal gå frem i henhold til loven for å håndtere dette på en riktig måte, forteller miljøverndirektør i Troms, Evy Jørgensen.

Samfunnet er i stadig utvikling

På fylkesmannens nettside kan man lese at hver uke blir det tatt besluttninger som påvirker naturmangfoldet. Hvordan man skal ta de rette besluttningene for å på best mulig måte ivareta naturen og naturmangfoldet er noe Miljømila har som formål å informere de oppmøtte om. - Når man bygger ut eller på andre måter endrer bruken av områder må man være bevisst på hvilke naturtyper man må ta hensyn til og vite hvilke foretak som gjelder i henhold til Naturmangfoldsloven, sier miljøverndirektøren.

Loven er omfattende

Jørgensen legger ikke skjul på at naturmangfoldsloven er omfattende, men konferansen skal hjelpe kommunene i hvordan de skal bruke den. - Loven er god slik den er i dag, men den er omfattende, derfor skal vi veilede kommunene i hvordan de skal bruke den i hverdagen. Kommunen som en planmyndighet, har i oppgave å bestemme hvem som skal få lov å bygge og å etablere seg i kommunen, det er da vesentlig at de vet hvilke konsekvenser det eventuelt vil medføre, mener Evy Jørgensen. Naturvern og tiltak mot forsøpling og forurensning legges det i dag stor vekt på, og det finnes mange midler som kommunene kan søke om for å igangsette eller opprettholde de tiltak som kreves.

Den truede villaksen

Laksen har i mange år vært et hyppig tema blandt miljøorganisasjoner, næringslivet og staten. Selv om arten pr. i dag ikke blir regnet som truet, er det allikevel mange faktorer som har innvirkning på den sårbare atlanterhavslaksen. - Vi jobber med å ikke miste den norske villaksbestanden, understreker Jørgensen, og legger til at det her finnes påvirkninger fra flere områder innen industri og utbygging. - i den grad det er mulig, skal vi være med å hjelpe kommunene, avslutter miljøverndirektør i Troms, Evy Jørgensen.

Annonse