Salangen-Nyheter

Fylkesrådet har gitt positiv innstilling:

Kontorhotell videreføres

Det blir fortsatt aktivitet i lokalene til kontorhotellet på Sjøvegan. Det går fylkesrådet i Troms fylkeskommune inn for. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune har søkt på prosjektmidler for utvikling av kontorhotell på Sjøvegan for 12 kontorplasser. Fylkesrådet har nå gjort en positiv innstilling i saken og saken blir sluttbehandlet den 24.februar. Det melder ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo er svært glad for avgjørelsen som er gjort.- Salangen kommune søkte om prosjektmidler for utvikling av 12 kontorplasser i kontorhotellet i Huset mot Havet på Sjøvegan. Søknaden gikk ut på 1,7 millioner over tre år, men den positive innstillingen fra fylkesrådet lyder på en  innstilling på 1,2 millioner over 2 år, og som blir sluttbehandlet den 24. februar i fylkesrådsmøtet, sier Wiggen Prestbakmo til nettavisen. Hun legger til at prosjektet går ut på å skape arbeidsplasser og kontorplasser, og utøve en relasjonsbygging for folk/ungdommer som har flytta ut fra Salangen, eller som er på vei tilbake hit.

Fylkesråden

Fylkesråd for næring, Line Miriam Sandberg synes saken er svært gledelig. - Det å kunne si ja til en slik sak er gledelig, og spesielt til en så god og sterk søknad for dette prosjektet. Årsaken til at vi innstille positivt for dette er, at det er viktig med kompetanseheving og vekst i kommunene, både i fremtid og nåtid, sier fylkesråd Sandberg til nettavisen. Hun understreker at dette er et verktøy for rekruttering, kompetanseheving og verdiskaping i Salangen, og absolutt en gladsak for både Salangen kommune og Troms fylkeskommune.

Stedsuavhengig

Sammen skal kontorhotellene og utviklingsprosjektene utgjøre et omfattende og fleksibelt tilbud som kan brukes til å sy pakker på opplevelse av utdanning, og jobbmuligheter i distriktskommunene. Det skal gi økt verdiskapning for oppstarsbedrifter i Salangen og Nord- Norge, og medlemmene kan bestille kontorplass og møterom etter behov. Det skal også være med på å utvide nettverket mot de som ønsker å jobbe mer stedsuavhengig i fremtiden. - Markedsføring av og rekruttering til arbeidsplassene er viktige oppgaver i prosjektperioden, for å skape basis for bærekraftig drift av tilbudet, sier en smilende og engasjert ordfører Sigrun W. Prestbakmo.

Lokalsamfunnsutvikling

Steder endres, og små lokalsamfunn krymper, mens byene vokser. - Den stedsuavhengige tankegangen kan være et viktig bidrag innen lokalsamfunnsutvikling, enten det er i en bydel eller ei lita bygd langt fra byområdene. - Det handler om å tilrettelegge for at folk kan jobbe og studere der de er, kan ha mange ringvirkninger både på kort og lang sikt. Folk kan bruke kontorhotellet for å fortsette i tidligere jobb, viderutdanning eller etablere en egen bedrift, fordi det nå fortsatt blir tilrettelagt for det i Salangen kommune.