Salangen-Nyheter

Sametinget gjør tiltak:

Koronatiltak overfor kultur- og næringslivet

TILTAK: Det bevilges penger for å støtte opp om nærings- og kulturlivet. Avbildet er sametingspresident Aila Keskitalo. FOTO: TORBJØRN KOSMO

KARASJOK/SJØVEGAN: Sametingsrådet har i dag vedtatt en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Samisk reiseliv, kulturnæringer og de fleste andre næringer har fått merke at koronatiltakene har rammet dem hardt. Sametingsrådet har derfor vedtatt en omdisponering av midler i budsjettet på tilsammen 8,4 millioner kroner.

- Sametinget jobber politisk opp mot sentrale myndigheter for å sikre at kontantstøtte, likviditetsstøtte eller andre krisepakker også dekker de behov som de samiske bedriftene og kulturaktørene har. Samtidig øker vi bevilgningene til det samiske kulturlivet og de samiske bedriftene umiddelbart, sier sametingspresident Aili Keskitalo i en pressemelding.

Sametinget uttrykker bekymring over kulturaktører som mister inntektsgrunnlaget sitt.

– Vi er bekymret for våre kunstnere og kulturarbeidere som har mistet inntektsgrunnlaget sitt ved at avtaler og oppdrag er falt bort, og for samiske næringer som nå står i en vanskelig tid, sier Keskitalo, og understreker at Sametinget vil være fleksibel for å møte de endrede forutsetningene på best mulig måte.

Aktører vil få tid på å reorganisere seg.

– Vi vil gi aktørene utvidede muligheter til å reorganisere prosjekter, og vil være serviceinnstilt hvis næringsaktører ønsker å bruke litt lengre tid på prosjektene, sier Keskitalo.

Sametinget følger med situasjonen også i andre saksområder, som for eksempel opplæring, og helseog omsorg.

Bedriftene i samisk område er mange og små, og næringslivet i samisk område er lite i forhold til folketallet. Total ramme for variert næringsliv økes med kr. 3 000 000 til kr. 6 600 000.

– Sametinget vil sette fokus på små bedrifter og enkeltmannsforetak med omstillingsbehov og mulighet for reorientering til nye markeder og utviklingstiltak. Vi vet at mange sliter nå og at det er mange som har store utfordringer gjennom krisen. Fra Sametingets side skal vi gjøre det vi kan, sier Keskitalo.sier Keskitalo.