Salangen-Nyheter

Troms Senterparti:

Krever kjøreopplæring

På bildet: Sandra Borch utfordrer Troms fylkesting i å gå inn for kjøreopplæring i den videregående skolen.

På bildet: Sandra Borch utfordrer Troms fylkesting i å gå inn for kjøreopplæring i den videregående skolen.

Sandra Borch (22) som er 2.kandidat på fylkestingslisten til Troms Senterparti utfordrer sittende fylkesting i Troms om å gå inn for kjøreopplæring i den videregående skole.

Publisert:

Annonse
Annonse

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete inviterer nå fylkeskommunene i det distriktspolitiske verkeområdet til å gjennomføre prøveprosjekt med føreropplæring i videregående skole. Borch synes det er synd om ikke Troms Fylke ikke benytter denne muligheten som Senterpartiet nå har kjempet for i flere år. -  Målet med prosjektet er å gjøre trafikkopplæring for distriktsungdom mer tilgjengelig, mer effektiv og billigere for elevene – gjennom reduserte kostnader til transport, sier Borch. Store avstander til føreropplæring skaper utfordringer for mange unge i Distrikts-Norge som vil ta førekort. Unge er ei viktig målgruppe i distrikts- og regionalpolitikken og Borch mener dette er et tiltak som bidra positivt for hele fylket.


Høy pris - et problem

- Høy pris på førerkortet i dag er allerede i dag et problem. Det er ingen selvfølgelighet at foreldre sponser lappen, og ikke alle kan jobbe ved siden av skole og studier. Høy pris fører også til at ungdom tar så få kjøretimer som mulig - noe som svekker trafikksikkerheten, sier Borch. - Prisøkning går spesielt ut over ungdom i distriktene, som bor i områder med dårlig kollektivtilbud, og her er det ekstra viktig for ungdom å ha mulighet for å komme seg rundt på egen hånd, når de skal treffe venner, delta på aktiviteter, eller til og fra jobb, slår Borch fast. - Det er ikke vanskeligere enn at fylket sender inn en søknad til kommunal og regionaldepartementet før 2.mai 2011” sier Borch.


Bidrar til trafikksikkerhet

- Det vil i tillegg øke trafikksikkerheten ved at flere deltar på kurs, og færre vil stryke på teoriprøven. Da forebygges trafikkuhell blant unge uerfarne bilførere, mener Borch Hvert år blir om lag 195 ungdommer i aldersgruppen 1519 år drept eller hardt skadd i trafikken. En utredning fra Samferdselsdepartementet viser at føreropplæring i videregående kan ha en positiv effekt på trafikksikkerheten blant en gruppe som utgjør rundt 10 prosent av befolkningen, men som også utgjør nærmere en fjerdedel av de trafikkdrepte i Norge.