Salangen-Nyheter

Interpellasjon om påskespillet:

Krf foreslår arbeidsgruppe

Under kommunestyremøte i Salangen på mandag var det interpellasjon fra Salangen Kristelig folkeparti ved Anne Vestermo Nesje (Krf) vedrørende det omdebatterte påskespillet som skapte mye blest i media i mars i år.

SJØVEGAN: Under kommunestyremøte i Salangen på mandag var det interpellasjon fra Salangen Kristelig folkeparti vedrørende det omdebatterte påskespillet som skapte mye blest i media i mars i år.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Den 21. mars i år la Salangen kommune ut på sine hjemmesider en forklaring på hvorfor de ikke setter opp påskespillet i år. – Bakgrunnen for beslutningen er todelt. For det første sier opplæringsloven at religionsundervisningen ikke skal være forkynnende og for det andre har vi på Salangen skole definert oss til å være en inkluderende skole, kunne man da lese på Salangen kommunes hjemmeside. Under kommunestyremøte i Salangen i går ble denne saken tatt opp i form av interpellasjon fra Salangen kristelig folkeparti.

– Det har vært en innarbeidet tradisjon i 20 år. Beslutningen om å avlegge dette påskespillet vakte reaksjoner i media både lokalt og nasjonalt. Det kom innspill i debatten fra flere ulike miljø, og mange utrykte at det er en trist utvikling hvis det ikke skal være rom for å avholde påskespill i skolen. Salangen KrF ønsker at skoleeier, Salangen kommunestyre skal ta stilling til om det er rom for å avholde påskespill i skolen. Når det gjelder skolegudstjenesten er det menigheten og trossamfunnet som står som arrangører, og det kan regnes som religionsutøvelser. Påskespillet derimot er et undervisningsopplegg som er utviklet av skolen og som har en form som et skuespill eller musikal der man får tildelt roller og bruker kostymer og rekvisitter og formålet er å fortelle en historie. Det brukes ikke bønner, velsignelser eller utleggelser av tekster. (...) Salangen Krf legger frem følgende forslag for votering i kommunestyret; det opprettes en arbeidsgruppe bestående av to skoleansatte, en foreldrerepresentant, og en folkevalgt politiker som får i mandant å lage en plan for videreføring av påskespillet ved Salangen skole, sa interpellanten Anne Vestermo Nesje (Krf) fra talerstolen under mandagens kommunestyremøte.

ANNONSE
Annonse