Salangen-Nyheter

Sognepresten i Ibestad, Anne Beate Tjentland:

Må holde gudstjenesten alene på søndag

Søndag blir det gudstjeneste uten organist og kirketjener tilstede i Ibestad kirke. Sogneprest Anne Beate Tjentland vil prøve og holde en form for gudstjeneste. Foto: Jon Henrik Larsen

Søndagens gudstjeneste i Ibestad kirke kommer til å skrive seg inn i historiebøkene som meget spesiell. Det blir første gang at kun sognepresten holder gudstjenesten, uten organist og kirketjener tilstede.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 23.09.2022 kl 10:33

Ibestad kirkelige fellesråd kan ikke utføre gravferdsforvaltning, grave graver, stille med kirketjener eller lønne musiker i gravferder og gudstjenester fra og med førstkommende lørdag. Kun soknepresten vil medvirke ved gudstjenester heretter.

Dette meldte Ibestad kirkelige fellesråd sent torsdag kveld på Facebook. Begrunnelsen er at fellesrådet står uten frie midler, og per dags dato skylder fellesrådet lønn og løpende utgifter på tilsammen 120.000 kroner. De ansatte i kirken, foruten om sognepresten har nå ingen arbeidsplikt.

Melder til bispedømmerådet

Sogneprest i Ibestad menighet, Anne Beate Tjentland la torsdag ut melding på Facebook der hun skriver:

- Ibestad kirkelig fellesråd plikter å melde betalingsinnstilling til Nord-Hålogaland Bispedømmeråd. Fellesrådet ved kirkevergen har vært i dialog med kommuneledelsen for å få utbetalt månedsvis (etter 01.08.22) den del av tildelingen som i kommunestyrets vedtak (47/21) er knyttet til virksomhetsoverdragelse, mens saken om virksomhetsoverdragelse er under utredning, står det i uttalelsen til Tjentland.

Dette har ikke blitt akseptert.

Det så søkt om tillatelse til å ta opp kreditt. Nord-Hålogaland bispedømmeråd, som må godkjenne dette, har gitt sin tilslutning til at Ibestad kirkelige fellesråd søker Sparebanken Nord-Norge om det.

Sparebanken har ikke gitt Ibestad kirkelige fellesråd svar på søknaden per torsdag, står det i uttalelsen.

Uttalelsen er enstemmig.

*Saken fortsetter under bildet*

Det blir lite orgeltoner i Ibestad kirke førstkommende søndag, da både organist og kirketjener ikke stiller på jobb. Foto: Jon Henrik Larsen

- Ikke i nærheten av noe liknende

Sogneprest Anne Beate Tjentland sier til nettavisen at hun aldri har vært i nærheten av en liknende situasjon som nå utspinner seg i Ibestad.

- Jeg har aldri vært i nærheten av noe lignende. I praksis er vi konkurs, men sokn kan ikke gå konkurs så da er det vedtak om betalingsinnstilling som uttrykker det, sier Tjentland til nettavisen.

Selv skal hun prøve og få til å lage en form for gudstjeneste på søndag, med de virkemidler hun har tilgjengelig.

- Jeg kan jobbe fordi jeg ikke er ansatt av Fellesrådet, men av bispedømmet. Så gudstjeneste blir det med tente lys på alteret, men uten musikk og annet som kirketjener gjør. Veldig kjipt spør du meg. Nå må Bispedømmerådet i hvertfall behandle saken. Og kommunen bør jo komme på banen. Det er tross alt de som har fattet budsjettvedtaket, sier Tjentland til nettavisen.

Nettavisen følger saken..