Salangen-Nyheter

Søknadsfrist til 10. mai

Kulturmidler tildeles

Det er flere forskjellige tilskudd som man kan søke om. - Vi har tilskudd til allmenn kulturarbeid. Der går midlene til aktivitetsstøtte for sang- og musikkforeningen, kompetanseheving i lag og foreninger, og til slutt aktivitetsstøtte til pensjonister og eldrelag, sier Kvernmo til nettavisen.

Det er flere forskjellige tilskudd som man kan søke om. - Vi har tilskudd til allmenn kulturarbeid. Der går midlene til aktivitetsstøtte for sang- og musikkforeningen, kompetanseheving i lag og foreninger, og til slutt aktivitetsstøtte til pensjonister og eldrelag, sier Kvernmo til nettavisen.

Hvert år tildeler Salangen kommune kulturmidler til frivillige lag og foreninger som er i kommunen. Salangen kommune lagde retningslinjer for tildeling av kulturmidler som ble vedtatt i kommunestyret før år 2000-skfitet som fortsatt brukes i dag. Tilskuddene for 2021 har blitt gjort klart til å deles ut.

Publisert:

Annonse
Annonse

- Tilskuddene er for lag og foreninger, og andre grupper som er med på å skape aktivitet i Salangen, sier kultursjef i Salangen kommune, Kurt-Jan Kvernmo.

Typer tilskudd

Videre formidler kultursjefen at det finnes flere forskjellige typer tilskudd.

- Vi har tilskudd til allmenn kulturarbeid. Der går midlene til aktivitetsstøtte for sang- og musikkforeningen, kompetanseheving i lag og foreninger, og til slutt aktivitetsstøtte til pensjonister og eldrelag, sier Kvernmo til nettavisen.

Det er også tilgjengelig driftstilskudd for sommer- og vinteranlegg. Søknadsfristen for disse er 10. mai, bortsett fra for kurs og konferansestøtte, der det kan sendes søknader hele året før 15. november 2021.

Annonse